Händelsen inträffade i höstas på geriatriken vid Dalens sjukhus i södra Stockholm, och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt Lex Maria.

Den äldre patienten som var inlagd på avdelning hade försämrats, och täta kontroller av alla vitala funktioner inleddes.

Dessutom byttes antibiotikan ut till en annan, och det verkade som att patienten repade sig.

Men på natten fick hen svårt att andas, hjärtstopp konstaterades och hjärt-lungräddning inleddes.

Samtidigt larmades för att få hjärtstartare och akutväska till avdelningen.

Försenades

Men larmtelefonen fungerade inte, trots flera försök. Personalen var då tvungen att ringa direkt till den enhet där utrustningen fanns, och medarbetare kunde sedan komma över med den.

Då visade det sig att avdelningen där patienten fanns var låst och medarbetarna inte hade koden.

Totalt tog det sju minuter innan hjärtstartaren kunde kopplas på, enligt sjukhusets anmälan till Ivo.

Gick inte att få igång

Då visade det sig att hjärtstillestånd uppstått, ett tillstånd som inte kan defibrilleras.

Efter ytterligare fyra minuter gavs adrenalin, men utan verkan.

Under hela förloppet gavs bröstkompressioner, och när ambulans anlände ventilerades patienten, men förgäves.

Patienten hade avlidit.