Sedan 2021 har det varit problem med den hiss på Stationsgatan som leder ner till järnvägstunneln. Fotgängare som ska till Landsvägen har i stället kunnat använda den intilliggande gallertrappan.

Det har 74-åriga Elisabeth Byberg från Lilla Alby gjort. Men på nationaldagen i fjol gick det snett.

– Då snubblade jag på första trappsteget på gallertrappan, och flög och landade på båda knäna ner på gallret.

– Elisabeth Byberg ramlade i gallertrappa när hiss var trasig.

Elisabeth Byberg slog sig illa när hon föll i gallertrappan.

Elisabeth Byberg slog sig illa när hon föll i gallertrappan.

Alexander Kuronen

Ont gjorde det, och 21 stygn blev det.

I dag mår benen bättre, men besvikelsen lever kvar hos Elisabeth. Hon är kritisk till att hissen stått trasig så länge och tycker att trappan på Stationsgatan är för osäker.

Det är hon inte ensam om.

– Jag vet att många tycker att den är jättebesvärlig. Det tycker jag också, säger Karin Öhrner, ledamot i stadens pensionärsråd.

Togs upp i april

Redan i april förra året tog hon upp frågan i rådet. På mötet därpå, den 16 juni, deltog Stefan Bergström (C) som då var ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Hans budskap var att man skulle felanmäla hissen om den står still. Den har dock fortsatt att vara ur drift.

– Som jag förstod det var det inte så mycket man kunde göra åt trappan i sig, utan man har hänvisat människor till att ta sig över järnvägen på de två andra platserna där man kan göra det, säger Stefan Bergström i dag.

Gallertrappan ner till tunneln under järnvägen har fått kritik för att vara otrygg att gå i.

Gallertrappan ner till tunneln under järnvägen har fått kritik för att vara otrygg att gå i.

Alexander Kuronen

Enligt honom är det en stor utmaning att hålla staden fullt framkomlig samtidigt som stadskärnan byggs om.

Att någon skadar sig kan å andra sidan hända "på många ställen", säger han.

– Jag själv stod på öronen för två veckor sedan, på en isfläck under nysnö.

Uppfyller kraven

Mitt i har sökt nuvarande nämndordförande Martin Solberg (MP) för en kommentar, men fått till svar att trappan inte ligger inom nämndens ansvarsområde.

I stället hänvisas vi till kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S). Han i sin tur hänvisar oss till Sara Widås, projektchef för arbetet med den nya stadskärnan.

Hon skriver i ett mejl att det är beklagligt att trappan har upplevts otrygg.

"Det har vidtagits flera åtgärder under en längre tid, hissen har bytts ut mot en ny och vi har fått besked om att den snart ska vara i bruk."

Samtidigt uppfyller trappan de krav som finns, fortsätter hon.

"Men målet är självklart att vi ska ha en fungerande hiss som komplement för dem som inte upplever trappan som tillgänglig."

"Går väldigt sakta"

I skrivande stund är Stationsgatan avspärrad och uppgrävd, på grund av förberedelser inför utbyggnaden av järnvägen. Därför har det inte gått att nå hissen.

Vägarbeten på Stationsgatan gör det omöjligt att använda hissen.

Vägarbeten på Stationsgatan gör det omöjligt att använda hissen.

Alexander Kuronen

Enligt Trafikverket ska arbetet vara slutfört nu i dagarna, varpå staden planerar att starta hissen igen.

Till dess fortsätter Elisabeth Byberg att använda sig av gallertrappan. Hon är inte förtjust i den omväg som annars fordras för att komma till andra sidan järnvägen.

– Men jag går väldigt sakta, och håller i mig i ledstången.