Vädret gör ingen vidare reklam för solceller. Utsikten från den gamla tippen i Viksjö är knapp men man anar höghusen i Jakobsberg där borta i dimman.

– Det här är nog mest ett tillhåll för ungdomar, det är inte så många som promenerar här uppe, säger Viksjöbon Gunilla Schönning.

Högst upp på kullen ligger ölburkar och resterna av några nyårsraketer. Det var i april i fjol som Gunilla Schönning skickade in sitt förslag om att anlägga en solcellspark vid den gamla tippen i Viksjö.

Ett förslag i tiden

Förslaget fick över hundra röster, som är minsta antalet för att kommunen ska titta på det.

– Månaderna gick och innan jul fick jag beskedet att kommunen beslutat sig för att gå vidare med förslaget.

Hon säger att hennes idé ligger rätt i tiden, med tanke på den rådande elkrisen.

– I våras hade jag inte så stora förhoppningar på förslaget, men sen kom energikrisen och sedan valet och då helt plötsligt blev energifrågan väldigt intressant.

En bra plats

Hon tycker att platsen är lämplig eftersom det är ett bra solläge och det finns redan en gammal arbetsväg från Hummelmora. Kommunsstyrelsen klubbade igenom att frågan ska utredas vidare, men det finns flera frågor som behöver redas ut – som hur bostäderna kommer att påverkas av byggnationen.

Samtidigt att skriver man att boende i närheten kan dra nytta av en eventuell solenergi-anläggning. Kommunen har inte heller möjlighet att anlägga detta själva utan behöver anlita en samarbetspartner.

Kommunen nappade

Kommunen tycker också att man borde bredda förslaget så att det inkluderar även solfångare.

– Vi tycker att det är en intressant idé och vi kommer titta vidare på den. Men det är först i april, när utredningen är klar, som vi kan presentera vår slutsats, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör hos Järfälla kommun.

Den politiska ledningen är inte heller främmande för idén.

– Jag vill passa på att tacka förslagsställaren. Det är ett jättespännande förslag och det var ganska enkelt att bifalla. Men sedan får vi se vad förvaltningen kommer fram till, men förslaget ligger helt i linje med vår politik. Det ska bli spännande att pröva den här typen av energilösningar, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.