Lämnar. Arne Genschou från Borgerligt alternativ har valt att avgå efter att höjd kyrkoavgift klubbats i kyrkorådet. Foto: Claudio Britos

Hässelby på väg mot höjd kyrkoavgift

Kyrkorådet i Hässelby har klubbat att höja kyrkoavgiften i Hässelby. Trots att saken slutligen avgörs av kyrkofullmäktige väljer rådets borgerliga ordförande Arne Genschou att avgå. "Kan vi inte få igenom vår politik känns det meningslöst", säger han.

  • Publicerad 05:30, 24 okt 2021

Om förslaget även får majoritet i kyrkofullmäktige i november höjs avgiften med 5 öre per intjänad hundralapp nästa år för Hässelbys församlingsmedlemmar.

Det skulle ge två miljoner kronor extra till kyrkans budget nästa år, vilken utan höjningen skulle hamna på minus 1,75 miljoner enligt beräkningar.

Kyrkoavgiften i Hässelby och Vällingby

Hässelbys kyrkoavgift i dag:

74,5 öre per hundralapp.

Hässelbys kyrkoavgift vid höjning:

79,5 öre per hundralapp.

Vällingby:

I Vällingby ligger kyrkoavgiften på 79,5 öre.

Det betalar en medlem:

En församlingsmedlem med en inkomst på 250 000 kronor, betalar vid 79,5 öres kyrkoavgift 1 988 kronor kronor per år till kyrkan.

Visa merVisa mindre

Lämnar. Arne Genschou från Borgerligt alternativ har valt att avgå efter att höjd kyrkoavgift klubbats i kyrkorådet. Här utanför församlingshemmet som varit föremål för säljdebatt. Foto: Claudio Britos

Ska anställa kantor

Beslutet klubbades igenom av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Svenska kyrkan vid kyrkorådet i början av oktober. Bo Styrsven (S) som är ledamot i kyrkorådet och ordförande i kyrkofullmäktige, förklarar att höjningen behövs när bland annat vakanta tjänster, till exempel kantorstjänsten, ska återbesättas.

– Annars hade vi hamnat på röda siffror, säger Bo Styrsven.

Klubbat vid frånvaro

Arne Genschou från Borgerligt alternativ har efter beslutet valt att avgå. Han menar att man borde ha väntat med att fatta beslut om kyrkoavgiften tills förtidsrösterna är räknade och valresultatet är klart, när kyrkopolitikerna i Hässelby format en majoritet för kommande mandatperiod.

Förslaget till höjd kyrkoavgift klubbades efter frånvaro av en liberal ledamot, varpå miljöpartisten Gunilla Almén som tidigare stöttade den borgerliga sidan gick in som ersättare och gjorde gemensam sak med S. Gunilla Almén har avböjt att kommentera.

Hade 70 miljoner kronor

Hässelby församling hade i början av 2021 ett eget kapital på över 70 miljoner kronor. Arne Genschou menar att ett underskott i budgeten för kommande år kan kompenseras genom att ta från reserverna. Höjd kyrkoavgift riskerar enligt Genschou att spä på tappet av medlemmar.

– Vi hade dessutom räknat med att sälja församlingshemmet. På några års sikt kan vi inte ha den verksamheten vi vill om vi samtidigt ska behålla alla lokaler. Socialdemokraterna måste välja väg, säger han.

"Någonstans att ta vägen"

Socialdemokraternas Bo Styrsven tror inte att det finns någon större risk för medlemsflykt på grund av höjningen. S vill också avvakta med en eventuell försäljning av församlingshemmet.

– Kyrkoavgiften ligger lågt i jämförelse med andra församlingar. Och vi kan inte ta pengar från kapitalet som vi behöver till renoveringar för att driva kyrkan. Dessutom behöver vi någonstans att ta vägen vid renoveringen av kyrkan i Hässelby strand. Att hyra in sig är kanske inte det bästa, säger Bo Styrsven.

Han tycker att det är synd att Arne Genschou lämnat kyrkorådet.
– Han har kapacitet. Jag tror inte församlingen är betjänt av att vi tappar kyrkopolitiker.

Fotonot: Alla förtidsröster från kyrkovalet har nu räknats, men det slutgiltiga resultatet presenterades denna text gick i tryck.