Omtvistad. Skötseln av gångvägar, trappor och gräsytor i stadsdelen Spånga-Tensta har blivit ett fall för rätten att lösa. Upphandlingen har inte gått rätt till, hävdar en budgivare, något som stadsjuristen tillbakavisar. Foto: Anders Gustafsson

Hårda ord viner i lokalt parkbråk

Ett annorlunda parkbråk är under uppsegling i Spånga-Tensta. Vem ska sköta stadsdelens gräsytor och gångvägar? Anklagelser om lagbrott och påstådd okunskap viner i luften. Nu har förvaltningsrätten fått uppgiften att lösa tvisten.

  • Publicerad 12:00, 14 jun 2021

Vi menar att staden under upphandlingen inte har följt lagen

Hur ska en offentlig upphandling egentligen gå till?

Företaget Peab anläggning AB anklagar stadsdelen Spånga-Tensta för att inte följa lagen och har överklagat stadsdelens upphandling av parkdriften.

Enligt överklagan har Peab anläggning varit med och lagt bud på driften men inte kunnat lämna ett konkurrenskraftigt och jämförbart anbud. Peab hävdar att stadsdelens anbudsunderlag varit otydligt och inte gjort det möjligt att räkna ut ett pris.

Peab anläggning har enligt överklagan till förvaltningsrätten ställt frågor till stadsdelen men svaren har inte varit till hjälp, enligt bolagets överklagan.

Räknade själva

I stället har Peab anläggning enligt överklagan på egen hand räknat fram priser på vad olika skötselåtgärder skulle kosta. När anbuden öppnades visade sig Peabs bud vara nästan dubbelt så högt som vinnande anbud, 13,9 miljoner kronor jämfört med vinnande anbud 7,5 miljoner kronor.

Peab begär skadestånd och att upphandlingen görs om.

Tillbakavisar påståendet

Spånga-Tensta stadsdel har genom Stockholms stads stadsjurist yttrat sig om Peabs överklagan.

Stadsjuristen tillbakavisar bolagets påstående att stadsdelen brutit mot någon bestämmelse i lagen om offentlig upphandling.

Underlaget som använts vid upphandlingen är till viss del framtaget för att kunna fungera inom flera av stadens 13 stadsdelsnämndsområden, påpekar stadsjuristen, som skötsel av grönytor, parkvägar, trappor etcetera.

Underlaget redovisar även vilken ersättningsnivå stadsdelen betalar för olika arbeten, enligt stadsjuristen.

"Det är möjligt att Peab inte har satt sig in i underlaget tillräckligt för att analysera uppdragets omfattning", skriver stadsjuristen i en slutkläm i yttrandet.

"Vi överklagar eftersom vi menar att staden under upphandlingen inte har följt lagen om offentlig upphandling", skriver Kerstin Danasten, presschef på Peab AB i ett mejl till Mitt i.

Förvaltningsrätten fattar beslut senare.

Kontraktet kan vara värt 45 miljoner kronor

Spånga-Tenstas upphandling omfattar parkskötsel, renhållning, vinterväghållning och visst löpande underhåll.

De sex bolag som deltog lade anbud på 7,5 miljoner kronor, 8,4 miljoner, 10 miljoner, 13,4 miljoner respektive 13,9 miljoner. Beloppet gäller per år.

Den nya upphandlingen träder i kraft hösten 2021 och gäller fram till september 2024. Kommer stadsdelen och bolaget som vann upphandlingen överens kan avtalet förlängas till och med 2027.

Bolaget som nu vunnit upphandlingen kan i bästa fall tjäna 7,5 mkr x 6 år = 45 miljoner kronor.

Källa: Stadsdelen Spånga-Tenstas beslut om upphandlingen, Stockholms stads yttrande över överklagan

Visa merVisa mindre