MISS. Så här ska det inte gå till när Stadshagens IP snöröjs enligt Camilla Hagman, kommunikationschef på idrottsförvaltningen. Foto: Maxime Neimert/Stockholms stad

Här väller granulat ut från fotbollsplanen efter plogmiss

Granulat som vällde ut från Stadshagen fick en förbipasserande att reagera. En miss, svarar idrottsförvaltningen.

  • Publicerad 14:08, 5 mar 2021

Det var nyligen som Maxime Neimert passerade förbi Stadshagens IP, vid Sankt Göransgatan och såg snövallar som låg upplogade mot stängslet. I vallarna låg mängder av grönt granulat från konstgräsplanen som rann över kanten och ut i marken, något som fick henne att reagera starkt.

– Det är ju miljöfarligt, säger hon.

Och på idrottsförvaltningen pudlar man direkt. Det handlar om en miss, enligt Camilla Hagman kommunikationschef på idrottsförvaltningen, som även upptäcktes av personalen på plats.

Personalen ska nu ha sanerat området, cirka 5-6 meter enligt idrottsförvaltningen, med krattor, spadar och lövblås. Omgivningen ska ”inte känna någon oro att granulatet inte tas om hand”, enligt Camilla Hagman.

Staden har de senaste åren antagit en handlingsplan för att minska mikroplaster i naturen, där så kallade granulatfällor vid konstgräsplaner är en åtgärd.

Fällor ska samla upp plast och gummi från konstgräsplaner

På Stadshagen finns 12 granulatfällor som ska samla upp mikroplaster som rinner iväg, däremot finns inga fällor i brunnarna längs med Sankt Göransgatan.

– Den bedömning som gjorts är att det inte har runnit ner något granulat i dagvattenbrunnarna, uppger Camilla Hagman.

När planen ska snöröjas ska snön läggas runt om planen, vilket gör spelytan mindre under vintern. När det blir varmare ska sedan snön spridas ut på planen igen för att låta solen göra smältningsjobbet och minska på risken att granulatet lämnar anläggningen.

– Den rutinen är nu genomgången med berörda medarbetare och om det kommer snöfall igen så är det så både plogningen och snön kommer att hanteras, uppger Camilla Hagman.

Granulatfällor

En granulatfälla är en slags sil som monteras i brunnar i nära anslutning till konstgräsplanerna och som töms med jämna mellanrum. Fällorna monteras också vid snöupplagsytor på idrottsanläggningar som används vintertid samt i brunnar som ligger i anslutning till omklädningsrum.

I dagsläget är det ett 60-tal planer i Stockholms som har granulatfällor och målet är att installera nya fällor varje år i takt med att konstgräs med granulat anläggs, enligt staden. Det anläggs även konstgräs utan granulat, då blir det inga fällor.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre