Det ryker och doftar om den nylagda asfalten mellan Lingvägen och Gubbängsmotet. Två ångvältar kör fram och tillbaka, plattar till och jämnar ut. En grupp män i västar och bygghjälmar tittar på – bland dem Stockholms trafikborgarråd, miljöpartisten Daniel Helldén.

Det här är nämligen ingen vanlig asfaltläggning. Den nya gång- och cykelbanan utmed Örbyleden blir först i Stockholm med en ny typ av asfalt, som enligt tillverkaren Skanska är klimatneutral.

– Vi gjorde det här åt Trafikverket i Dalarna i fjol, men det här är första stora projektet i Stockholm, säger Henrik Sjöholm, teknikspecialist på Skanska.

Raffinerad tallolja

Det speciella med asfalten är att bindemedlet bituben, som utvinns ur fossil råolja, delvis har bytts ut mot ett biobindemedel med raffinerad tallolja. Enligt Skanska binder den mer koldioxid än den släpper ut.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén är entusiastisk.

– Det är jättebra att vi kan få sådan här asfalt i Stockholm. Det sparar in koldioxidutsläpp vilket vi måste göra på alla områden.

Trots en annan ingrediens ser den ut och känns som vilken asfalt som helst.

– Funktionsmässigt är det ingen skillnad alls, säger Henrik Sjöholm.

Kan bli krav

Den är något dyrare än traditionell asfalt. Men Henrik Sjöholm på Skanska tror att det lönar sig att vara tidig med klimatsmarta alternativ.

– Jag kan tänka mig att kommunerna i framtiden ställer kravet att man ska leverera på en viss utsläppsnivå, annars får man inte leverera alls, säger han.

Stockholms stad ställer än så länge inget krav på entreprenörer att använda just denna typ av asfalt. Det kan dock bli aktuellt i framtiden enligt Daniel Helldén.

– Absolut. Det här är en viktig pusselbit som med tiden kan bli standard. Vi ska vara koldioxidneutrala 2040. När vi går igenom våra upphandlingar har vi möjlighet att skruva på den här typen av detaljer, säger han.

Det nya cykelstråket ska vara klart för invigning i slutet av maj.