I dag kan elever placeras i Skolhjälpen i Brandbergen i upp till fyra veckor, främst som en disciplinär åtgärd när elever inte kan vara kvar på sin ordinarie skola. Verksamheten flyttar nu till Bagarvillan i Handen, dels för att den är trångbodd i de nuvarande lokalerna, dels för att läget i Brandbergsskolan inte varit optimalt.

I samband med att verksamheten flyttar så öppnar kommunen även ny akutskola, som kallas skolakuten.

– Skolakuten kommer att vara en särskild undervisningsgrupp, där det kommer vara möjligt att göra längre placeringar, det är skillnaden. Vi behöver säkerställa att det blir en bra dynamik för elever med extraordinära behov och utmaningar, säger utbildningsdirektör Henrik Lindh.

Utbildningsdirektör Henrik Lindh berättar om nya akutskolan i Handen.

Utbildningsdirektör Henrik Lindh berättar om nya akutskolan i Handen.

I planeringsfasen

Placeringar på Skolhjälpen sker i dag utifrån en individuell bedömning av kommunens sociala insatsgrupp (SIG), en samverkan mellan utbildningsförvaltningen, polisen och socialförvaltningen. Det är även SIG som kommer att göra bedömningar kring placeringar på nya skolakuten.

Den nya skolakuten är fortfarande i en tidig planeringsfas och Bagarvillan håller på att iordningställas. När den öppnar, hur många elevplatser som kommer att finnas och antal pedagoger beror helt på behovet som kommunen ser framöver.

– Vi behöver ha en flexibilitet då det alltid rör sig om individuella bedömningar. Skolhjälpen har mycket varit en disciplinär åtgärd men samtidigt är det inte enbart det, målet är alltid att få tillbaka eleven till ordinär utbildning, säger Henrik Lindh.

Omhändertagna elever

I dag finns drygt 115 aktiva placeringar enligt LVU, lagen om vård av unga, i Haninge. Drygt en tredjedel bedöms ha kopplingar till den kriminella miljön.

Kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) ser åtgärden med akutskolan som en nödvändig del i arbetet med trygghet i skolan.

– Lärare och rektorer är rädda för vad som ska hända när omhändertagna elever kommer tillbaka. Då får vi nu ett verktyg att hantera det. De får helt enkelt inte vara på sina skolor. De rekryterar sina klasskamrater och då är det fullt rimligt att starta upp en akutskola, säger han.

Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande, ser akutskolan som en lösning för placeringar av tidigare omhändertagna elever.

Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande, ser akutskolan som en lösning för placeringar av tidigare omhändertagna elever.

Anna Ludvigsson

Men Veronica Pagard Salem (M), ordförande i grundskolenämnden, är tydlig med att öppnandet inte är en konsekvens av kommunens ökade LVU-omhändertaganden sedan januari.

– Det här låg på vår politiska plattform sedan tidigare. Vi måste se till att erbjuda en skola till alla och det här är ett steg i det, säger hon.

Veronica Pagard Salem (M), ordförande grundskolenämnden, Haninge kommun.

Veronica Pagard Salem (M), ordförande grundskolenämnden, Haninge kommun.

Fredrik Hjerling/Haninge kommun

I mars beslutade regeringen att 50 miljoner kronor i statsbidrag ska gå till personalkostnader för akutskolor. Haninge kommun hann inte söka bidrag för i år för skolakuten, men ska göra det för 2024.