Demonstrationen på Mynttorget i Stockholm blev starten på en intensiv medierapportering under veckan som gått. I söndags samlades omkring 450 personer för en liknande manifestation på Gustav Adolfs torg i Göteborg.

Den omfattande kritiken riktas mot socialtjänsten och LVU-lagstiftningen. Demonstranterna hävdar att barn med utländsk bakgrund omhändertas på rättsosäkra grunder.

Samtidigt har flera medier rapporterat om en pågående kampanj mot svenska myndigheter där Sverige beskrivs om en ”fasciststat” som använder domstolen för att kidnappa barn.

– Det här är missvisande information. Därför är det viktigt för oss som socialtjänst i Göteborg att beskriva och förklara hur vår lagstiftning fungerar, säger Ing-Marie Larsson, avdelningschef i socialförvaltningen Nordost.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/varnar-for-extremistkampanj-mot-socialtjansten/repvbi!R5s9LI3vi57KcgzLk7LqmA/

Lagen skyddar barnen

Ing-Marie Larsson menar att LVU – Lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga – kan upplevas som särskilt svår att begripa sig på. Men att dess enda syfte är att skydda barn och unga som far illa.

– Det är väldigt ovanligt att barn blir omhändertagna enligt LVU. När det händer har socialtjänsten bedömt att det inte går att skydda barnet på frivillig väg, säger Ing-Marie Larsson.

Utsatt område

GöteborgDirekt har begärt ut registerutdrag med alla LVU-domar i Göteborg, där Förvaltningsdomstolen dömt till vårdnadshavarnas nackdel under 2021. Totalt hittade vi 215 domar där socialnämnden har varit initiativtagare.

Av alla barn som omhändertogs förra året har nästan hälften en adress i Nordost och stadsdelarna Angered, Kortedala, Bergsjön och Gamlestan.

Ing-Marie Larsson är inte ett dugg överraskad.

– Förklaringen är ganska enkel. Vi verkar bland de mest utsatta i Göteborg, säger hon.