De gråa plattorna är ett minne blått. En cirka 1000 kvadratmeter stor markmålning växer fram vid Världskulturmuseets entré. I kontrast till trafikavstängningar och Västlänkens gröna byggplank sticker målningen ut.

– Vi har länge velat göra ytan mer inspirerande och välkomnande genom att synliggöra museets verksamhet även på utsidan. Nu är det viktigare än någonsin. Karl Magnusson, stabschef vid Världskulturmuseerna, i ett pressmeddelande.

Tre konstnärer ligger bakom verket som de valt att kalla Matrix. Motiven är inspirerade av Världskulturers samlingar.

Verket invigs under Kulturnatta den 25 oktober