Vid foten av Hjorthagsberget, precis intill Gasverksområdet, planerar Stockholms stad för 240 nya bostäder. Projektet går under namnet Terrasskvarten och har ett centralt läge i området.

Tanken är att Terrasskvarteren ska bli ett livfullt stråk, berättar Staffan Lorentz, stadens projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

– Vi ser framför oss att det är den här vägen man kommer att ta mellan tunnelbanan och Gasverksområdet. Man har planerat in lokaler och bra allmänna platser, man ska uppleva det som att området har flera framsidor beroende från vilket håll man kommer ifrån.

Terrasskvarteren ingick tidigare i detaljplanen för det stora området Kolkajen som omfattar cirka 1500 bostäder. Kolkajen är dock ett komplicerat projekt som innebär att man bygger ut strandlinjen, och för att vinna tid har staden brutit ut Terasskvarteren i en egen detaljplan.

– Vi vill färdigställa det här så fort som möjligt.

Husen i Terrasskvarteren är tänkta att byggas i 10-12 våningar. Därmed blir de högre än mycket av det som hittills har byggts i Norra Djurgårdsstaden. Men inte högst, berättar Staffan Lorentz.

– Det finns hus med de höjderna i delar av området Brofästet. Vi har hela tiden tänkt att man ska ha möjlighet att bygga lite högre i de större områdena närmare tunnelbanan. I områdena närmast vattnet har det inte varit möjligt, då skulle husen bli allt för dominanta precis vid kanten till Nationalstadsparken.

Marken där Terrasskvarteren ska byggas är i huvudsak redan exploaterad och inkräktar inte på grönområdena vid Hjorthagsparken.

Däremot ligger området, som namnet antyder, i en sluttning. Mellan två av husen ligger dessutom en infartstunnel till Hjorthagsgaraget.

– Där har man haft en hel del jobb med att få husen att ansluta väl till både Bobergsgatan och Gasverksvägen. Punkthusen har en sockelvåning som tar upp nivåskillnaden, säger Staffan Lorentz.