Skydd. Nu har flera elever som går på vård och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium i Täby blivit vaccinerade, en av dem är Alexandra Nordin. Foto: Åva gymnasium

Här har gymnasieeleverna redan fått vaccin mot covid-19

Nu har elever som går vård och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium i Täby erbjudits vaccin mot covid- 19. En av dem som redan vaccinerats är Alexandra Nordin.

  • Publicerad 15:58, 18 feb 2021

Till våren är planen att eleverna som går vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium ska gå ut på praktik. Inför det kommer de erbjudas vaccin mot covid-19.

– Jag har varit nojig och orolig för att smitta andra så det känns jätteskönt att vara vaccinerad. Men också som ett privilegium eftersom jag är så ung, säger Alexandra Nordin som går tredje året på vård- och omsorgsprogrammet och som nu fått båda doserna vaccin.

Hon och hennes klasskamrater är nu några av de första gymnasieeleverna som fått vaccinet.

Lillemor Larsson, rektor på Åva gymnasium, är även hon positiv.  

– Eftersom de arbetar nära patienterna och till viss del utför samma arbetsuppgifter som personalen så tycker jag det är jättebra, säger hon.

Vaccineringen är utförd på uppdrag av region Stockholm. Skolan har inför vaccineringen fått skriva ett intyg på att eleverna har rätt till att bli vaccinerade. Eleverna måste ha fyllt 18 år och gå det tredje året på utbildningen.

Den första dosen fick de redan i januari och snart har alla elever fått dos två.

– Jag vet inte exakt hur många som tagit vaccinet men jag vet att majoriteten har varit positivt inställda till att ta sprutan, säger Lillemor Larsson.

"Verkligheten de kommer ut till när de är klara"

Lillemor Larsson menar att praktiken är mycket viktig för att eleverna ska lära sig förstå arbetet i vården.

– Läget är lite annorlunda nu då både de som bor på äldreboendena och de som arbetar där till stor utsträckning fått vaccinet. Praktiken är en viktig del i deras utbildning och det är den här verklighet de kommer ut till när de är klara, säger hon.

De flesta elever från Åva kommer att ha praktik inom akutsjukvården och på äldreboenden – där pandemin slagit hårt.

– Det känns som att man är förberedd på att börja arbeta, vi har övat på situationen i skolan och innan den andra vågen hade vi praktik på sjukhus. Det känns bra att vi under praktiken får träna på det man vill göra i framtiden, säger Alexandra Nordin.

Eleverna har under skoltiden även fått öva på att hantera skyddskläderna.

– De övar på detta i våra metodsalar som finns på skolan. Där finns samma utrustning som på arbetsplatserna, som visir och munskydd, säger Lillemor Larsson.

Vad händer med de elever som inte fyllt 18 år men som ska gå ut på praktik i vår?

– De kommer att gå ut på praktiken men vi har en dialog och gör en riskbedömning med arbetsplatsen som tar emot dem, säger hon.

Vaccinerad. Alexandra Nordin som går vård- och omsorg på Åva gymnasium kan vara en av de yngsta i Täby som fått vaccin mot covid-19. Detta på grund av att hon nu ska göra praktik i vården. Foto: Åva gymnasium

Vem ansvarar för vaccineringen?

Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för prioriteringen bland grupperna som erjuds vaccin. Samma prioritering gäller i hela Sverige.

Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination i regionen.

Kommunen samordnar vaccinationen av personer som bor på äldreboenden samt vård- och omsorgspersonal.

Övriga grupper kommer att samordnas av vårdcentralerna.

Visa merVisa mindre

Folkhälsomyndighetens prioritetsordning:

Fas 1

Särskilda boenden/personer med hemtjänst
Vård- och omsorgspersonal
Hushållskontakter

Fas 2 (förändringar i kursivt)

65 år och äldre
Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter
LSS/assistansersättning
Hälso- och sjukvårds samt omsorgspersonal

Fas 3 (förändringar i kursivt)

60–64 år med medicinsk riskökning
60–64 år
18–59 år med medicinsk riskökning
Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder

Fas 4 (förändringar i kursivt)

Övriga 18–59 år

Visa merVisa mindre