Flera förändringar väntar när den nya tunnelbanan är färdig i söderort. Dagens gröna Hagsätralinje får ny blå färg och ny sträckning.

Strax norr om Sockenplan kommer tunnelbanan att gå ner under jord och färdas till den nya stationen Slakthusområdet, för att sedan fortsätta till Gullmarsplan och ytterligare en ny station – Sofia – på Södermalm.

Karta över de nya tunnelbanelinjerna.

Karta över de nya tunnelbanelinjerna.

Region Stockholm

Det innebär alltså att stationerna Enskede gård och Globen försvinner.

Här, på illustrationerna, ser du hur det kommer att se ut vid Sockenplan. Norr om Sockenplan ska alltså det nuvarande tunnelbanespåret mot Hagsätra, som går ovan jord, byggas ihop med den nya underjordiska linjen norrut.

Så här dras den nya blå linjen från Sockenplan in mot Södermalm.

Så här dras den nya blå linjen från Sockenplan in mot Södermalm.

Region Stockholm

Norr om Sockenplan byggs även en servicetunnel. Den används både under byggtiden, för att köra ut bergsmassor från tunnelarbetet, och som servicetunnel för bland annat räddningstjänsten när nya tunnelbanan är i gång.