Det handlar om 525 bostäder, förskola och butiker i ett område som ibland kallas Entré Bagarmossen. Planerna gäller i stort sett Rusthållarvägen, skogs­partiet ovanför tennisbanan intill t-banespåret och ett skogsparti på Fogdevägen.

Nu har planerna kompletterats med ytterligare en plats mittemot gamla panncentralen intill Rusthållarvägen.

Här har bygg- och bostadsbolaget Einar Mattsson tilldelats en markanvisning som gäller 15 hyresrätter.