Det var efter en undersökning 2022 som brister noterades i flera skolmatsalar. Lövgärdesskolans bamba var en av dem. Men nu har skavankerna rättats till och lokalen har fått ett lyft.

På skolan går närmare 400 elever i årskurs 4-9. Enligt köksmästaren och skolans rektor ger barnen sin nya bamba ett högt betyg.  

– Tidigare var vår matsal sliten. Den gav en kall och inte så inbjudande känsla. Nu är det precis tvärtom – matsalen är mysig och vi märker att eleverna trivs här. Eleverna äter dessutom mer mat och sitter kvar i matsalen längre, säger köksmästare Irfan Naprelac i en kommentar. 

Skolans rektor, Rasmus Rosander håller med. 

– Det är lugnare nu och ljudnivån är mycket bättre. Det är tydligt att elever gillar matsalen. Det är inte lika stökigt här längre utan eleverna tar hand om sakerna på ett bättre sätt. 

Under våren kommer elevrådet att planera invigningen och får bland annat tycka till om vilken maträtt som ska serveras dagen till ära.

Bättre belysning och ljudnivå

Flertalet av de 27 skolorna har redan rustats upp. Förändringarna handlar om nya möbler, belysning och bättre ljudnivå.  

– Tanken är att skapa en bättre arbetsmiljö för elever och medarbetare men också göra det mer lika i stadens skolor, säger Andreas Sjunnesson, verksamhetschef fastighet och säkerhet på grundskoleförvaltningen.

De olika upprustningarna har en sammanlagd budgeten 13 miljoner kronor.