En stor kulle, kapade träd och flera mindre stenhögar i skogen. Det är vad som syns av Valsta gravfält. Det ser inte mycket ut för världen men här började en gång idén spira till det vi i dag kallar för Sverige.

– Vi står och tittar på utskotten av rötterna till historien bakom riket Sverige, säger Anders Söderberg som är arkeolog på Sigtuna kommun.

De som bodde här var rika och mäktiga och hade goda kontakter med omvärlden och det som idag är Sigtuna var en väldigt internationell stad. Det var de olika stormännen som bodde här på omkring 1000-talet som blev lojala mot den första krönta, kungen Olof Skötkonung. De var med och bildade grunden för skapandet av riket Sverige.

– Innan kung Olof hade det inte funnits någon kung av mera modernt snitt i Sverige – en kristen kung som styrde över ett enat rike. Det fanns hövdingar och småkungar som lydde under tinget och hednakungen i Uppsala. Den person som ligger här kunde vara en av dem, säger Anders Söderberg.

Stefan Källstigen

Gravar från 500-talet

Valstagravfältet är beläget i skogen mellan Valstavägen och Steninge Allé precis ovanför det så kallade kungshörnet.

– Det kallas så för att kung Gustav V, strax efter att han blivit kung 1907, var här och besökte regementena när de hade exercis här i dalen. På stenterrassen här stod han och talade till soldaterna, säger Anders Söderberg.

Anders Söderberg visar runt i skogen och pekar på olika små högar i den kuperade terrängen. Skogsgläntan vi står var en gravplats länge, över 500 år. Här finns gravar från vendeltid till vikingatid, alltså från mitten av 500-talet efter Kristus och ända fram till 1100. Många är samtida med den tid då staden Sigtuna anlades i slutet på 900-talet.

– Om vi nu har 35 gravar som syns ovan marken kan det mycket väl finnas lika många som ligger där det är flat mark som inte syns. Det är alltså ett släktgravfält och det skulle synas vem som var begraven här. Storhögen var en gång i tiden lika hög som de kapade träden som står där, säger Anders Söderberg.

Flera mindre gravar ligger placerade runt om storhögen.

Flera mindre gravar ligger placerade runt om storhögen.

Stefan Källstigen

Stor trafikled

Att gården och gravhögen placerats här var dels för att de skulle synas nerifrån farleden nedanför men också att det var en strategisk plats med utsikt över vattenleden i dalgången innan landhöjningen gjorde leden ofarbar.

– När man blickar ut över vattnet som inte finns längre var det ett väldigt magnifikt läge. Det var ett mycket medvetet val.

Arkeologerna vet inte exakt vad som gömmer sig under marken men nu ska Valstagravfältet ska göras mer överskådligt, ingen utgrävning kommer att göras här. Kommunen ska rensa gravfältet från sly efter en anmodan från Länsstyrelsen. Nya skyltar har också satts upp i området.

Anders Söderberg, Arkeolog, Sigtuna kommun.

Anders Söderberg, Arkeolog, Sigtuna kommun.

Stefan Källstigen

– Här handlar det bara om att ta fram gravarna. Utgrävningar i Sverige sker i första hand om någon kommer på att man ska dra en motorväg över området.

På vendeltiden brände man sina döda tillsammans med vissa tillbehör och möjligen någon häst eller husdjur. I gravarna på Valstagravfältet ligger troligen urnorna med aska kvar. Det var först med den kristna tron som man mera allmänt började begrava de döda obrända. I Sigtuna stad har mellan 800-900 sådana gravar grävts upp.

Läs mer: Kröning av Sveriges första kung

”Ingen kan avsätta en kung som gud har bestämt”

Att bilda riket Sverige tog tid. Det finns flera teorier om var de första rötterna finns. Valsta, Sigtuna och Olof Skötkonung är tidigt med i historieböckerna.

Flaggorna vajade i vinden, stadsorkestern spelade hela sin repertoar och folket var samlade på gatorna. Dagen för kröningen av Sveriges första kung var kommen. Kanske riktigt så gick det inte till. Till saken hör att ingen riktigt vet när Olof Skötkonung blev krönt. Än mindre när han var född. I Riksarkivets texter om Olof Skötkonung står det att han var född senast i början av 980-talet och dog troligen under vintern 1021-1022. Mer exakt om hans liv och död än så förtäljer inte historien.

Det som är fastställt att han är den som anses vara det kristna Sveriges första kung. Innan dess var Sverige uppbyggt av stormän och småkungar, valda i ting.

– Men en sådan kunde man ju välja bort i nästa ting. Istället kunde han nu säga – jag är kung och det är gud som har smort mig. Ingen kan avsätta en kung som gud har bestämt ska vara kung, säger Anders Söderberg.

Att Sverige blev kristet var till en del av politiska själ. Den nya religionen skulle bana väg för vikingarna att hålla en god kontakt sina handelspartners på kontinenten och i väst. Där var majoriteten av folket redan kristet och det var bäst för nordborna att gå samma väg.

Men riket Sverige blev inte till på en dag.

– Det tar lång tid det här. Det är bråk mellan olika kungaätter med Erikar och Sverkrar som dräper varandra hit och dit. Och framförallt det här med att slå ihop Svealand med Götalandskapet för de är separerade av stora skogar, säger Anders Söderberg.

Det är bråk mellan olika kungaätter med Erikar och Sverkrar som dräper varandra hit och dit.

Anders Söderberg, kommunarkeolog i Sigtuna kommun.

Anders Söderberg, kommunarkeolog i Sigtuna kommun.

Stefan Källstigen

”Ingen kan avsätta en kung som gud har bestämt”

Att bilda riket Sverige tog tid. Det finns flera teorier om var de första rötterna finns.