Flaggorna vajade i vinden, stadsorkestern spelade hela sin repertoar och folket var samlade på gatorna. Dagen för kröningen av Sveriges första kung var kommen. Kanske riktigt så gick det inte till. Till saken hör att ingen riktigt vet när Olof Skötkonung blev krönt. Än mindre när han var född. I Riksarkivets texter om Olof Skötkonung står det att han var född senast i början av 980-talet och dog troligen under vintern 1021-1022. Mer exakt om hans liv och död än så förtäljer inte historien.

Det som är fastställt att han är den som anses vara det kristna Sveriges första kung. Innan dess var Sverige uppbyggt av stormän och småkungar, valda i ting.

– Men en sådan kunde man ju välja bort i nästa ting. Istället kunde han nu säga – jag är kung och det är gud som har smort mig. Ingen kan avsätta en kung som gud har bestämt ska vara kung, säger Anders Söderberg.

Att Sverige blev kristet var till en del av politiska själ. Den nya religionen skulle bana väg för vikingarna att hålla en god kontakt sina handelspartners på kontinenten och i väst. Där var majoriteten av folket redan kristet och det var bäst för nordborna att gå samma väg.

Men riket Sverige blev inte till på en dag.

– Det tar lång tid det här. Det är bråk mellan olika kungaätter med Erikar och Sverkrar som dräper varandra hit och dit. Och framförallt det här med att slå ihop Svealand med Götalandskapet för de är separerade av stora skogar, säger Anders Söderberg.