Efter år av förseningar ser det ut som att hybridgräsplanerna på Gärdets sportfält kommer att stå klara för spel lagom till våren 2023.

Stängsel och stolpar för belysningen är redan på plats, man ser ganska bra hur det kommer att se ut när det är färdigt. Särskilt snyggt är det inte, menar många.

– Det är tudelat. Visst är det kul med fotbollsplaner av bra kvalitet, men hade jag fått välja hade man lagt dem någon annanstans. Det förstör bilden av fältet, det ser fult ut, säger en man som bor i huset mitt emot.

– Många är oroliga för strålkastarljuset, och för att det kommer att bli ännu mer trafik när stressade föräldrar hämtar och lämnar sina barn på träningar,

Andra tycker inte att det visuella är något större problem.

– De är rätt fula men det gör mig inget. Jag går här varje dag med hunden ändå, säger Maja Hagelin som bor i Norra Djurgårdsstaden.

Gärdetbon Andreas Sjögren håller med.

– Det positiva överväger helt klart. Jag är en idrottskille och tycker att det jättebra att det finns ytor för barn och unga som vill sporta, det är ett högt tryck på träningsytor. Och för mig som går här med hunden tycker jag att det ska bli trevligt när det är träningar och matcher på kvällarna, man kan stanna till och titta lite.

För idrottsföreningarna i området är planerna efterlängtade.

– Hybridgräsplanerna kommer att underlätta otroligt för fotbollsklubbarna i stan. När de är i bruk kommer vi att ha det hyfsat bra, sa Mats Jansson, verksamhetsansvarig på Djurgårdens ungdomsverksamhet, till Mitt i Östermalm i januari 2022, efter Stockholms stads larm om bristen på idrottsytor.

Mitt i Östermalm har också berättat om kritiken från den ideella föreningen Förbundet för Ekoparken och stadens eget skönhetsråd.

– Vi har absolut inga problem med att man använder Sportfältet till sport, det är vad det är till för. Men det blir problem när man bryter landskapet i Nationalstadsparken och stänger igen den öppna ytan med höga staket som blir en barriär, säger Henrik Nerlund, sekreterare på Skönhetsrådet.

Han menar att det i grund och botten handlar om dålig stadsplanering.

– Hade man varit mer förutseende i planeringen av nya bostadsområden hade man kunnat planera in sådana här ytor för idrott i områden som Norra Djurgårdsstaden och Frihamnen istället för att i efterhand ta parklandskapet i anspråk.

Från politiskt håll har det länge rått stor enighet om att hybridgräsplanerna är ett motiverat bygge på sportfältet. Besluten att anlägga planerna har tagits av idrotts- och fastighetsnämnderna i Stockholms stad, och bygglovet beviljades på delegation av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret.

Men nu tar Björn Ljung (L) bladet från munnen. Han har varit ledamot och i stadsbyggnadsnämnden den senaste mandatperioden där han varit en del av den grönblå majoriteten.

– Om det här hade varit uppe för beslut i den nämnd jag sitter i skulle jag röstat emot, säger han.

Björn Ljung menar att hybridgräsplanerna är ett stort ingrepp i kulturmiljön i Nationalstadsparken, och att de har negativ påverkan på djur och natur eftersom de minskar andelen naturligt gräs och adderar artificiellt ljus som kan störa nattlevande arter.

– Nationalstadsparkens unika djurliv är värt mer än några extra timmars fotboll, och det säger jag som en riktig idrottsnörd. Nu går det inte att backa bandet, men det vi kan göra är att försöka påverka så att strålkastarna inte är tända så sent på kvällarna.

Det låter som att du lyssnat på kritiken från miljöorganisationerna?

– Förbundet för Ekoparken har varit ett gissel, och det ska de vara! Miljöorganisationerna kan ta till överord i debatten, men de är sakkunniga och jag är alltid beredd att lyssna på kunskap och goda argument.

Björn Ljung menar att hybridgräsplanerna, även om de ligger i nära anslutning till en del av fältet som redan är exploaterad, innebär en omfattande förändring av landskapet.

– Vi skulle behöva ytterligare skydd mot exploatering inom Nationalstadsparken, till exempel genom att inrätta naturreservat i flera känsliga delar av parken.