Moderaterna har varit största parti och innehaft posten som kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna sedan valet 1979.

Dock har man tappat i de två senaste valen, från 26 till 22 mandat i valet 2010 och sedan till 19 mandat i valet 2018.

Och Alliansen som helhet har tappat mandat tre val i rad, från toppnoteringen 39 i valet 2006 till 34 i valet 2018.

Samtidigt har Sverigedemokraterna vuxit sedan de kom in i fullmäktige med ett mandat 2010 till tre mandat 2014 och fem mandat 2018.

Fortsätter trenden i årets val så kan det innebära att Alliansen inte når de minst 31 mandat som ger fortsatt majoritet.

Thunes är förtegen

Då skulle högerblocket behöva ta in ytterligare ett parti för att behålla majoritet, så som M, L och KD gjorde efter valet 2018 då C anslöt sig till styret.

Åt vilket håll skulle Alliansen vända sig i ett sådant läge? Höger? Eller vänster/mitten? Den frågan vill inte kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) svara på.

– Vi har en allians som funkar bra, vi trivs ihop och vi har en grundläggande gemensam syn på Sollentuna, så ambitionen är att vi ska fortsätta styra, säger han.

Jo, men om ni inte uppnår majoritet – åt vilket håll blickar ni då?

– Det får vi ta ställning till där och då, det är svårt säga något nu om andra eventuella koalitioner.

Finns det något eller några partier du inte kan se att ni ska samarbeta med?

– Nej.

De andra tre gruppledarna i majoriteten är mer frispråkiga, även om även de betonar att det absoluta målet är att Alliansen ska behålla sin majoritet.

– Skulle det inte lyckas så finns det lite olika vägar, antingen styra i minoritet eller släppa in ett till parti fullt ut. Kommunpolitik är annorlunda än på riksplanet, mer sakpolitik och även personkemi, men jag kan ändå inte se att vi i Sollentuna ska samarbeta med SD. Det är för stor skillnad i värdegrund. Och inte heller med V, säger Anna-Lena Johansson (L).

Även C utesluter SD och V

Jonas Riedel (C) ser inte heller SD som ett alternativ för att bilda majoritet, och liksom Anna-Lena Johansson tror han att det skulle vara svårt att samarbeta med V, trots att även han anser att ideologi spelar mindre roll på lokal nivå.

KD:s Thomas Nyman har också svårt att se ett samarbete med Vänsterpartiet. Han utesluter inte SD uttryckligen, men de är inte förstahandsalternativet för KD i Sollentuna om Alliansen inte skulle behålla egen majoritet.

– Personligen skulle jag i det läget slå en signal till Peter Godlund i Miljöpartiet, utan att vi står nära dem på riksnivå, säger han.

 För oppositionspartierna S, V, MP, SP och SD står hoppet om inflytande till att Alliansen tappar sin majoritet och därför släpper in dem i majoritetsvärmen.

– Det skulle kunna öppna för en majoritet över blockgränserna. Vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier utom SD, säger oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

En paradox är att ett lyckat val för SD, där de tar mandat av Alliansen, kan leda till en förstärkt förhandlingsposition för S, MP och SP. Och det är partier som SD, åtminstone under den gångna mandatperioden, har haft betydligt fler och större meningsskiljaktigheter med än med Alliansen.

Moderaterna

Mål: Fortsatt majoritet för Alliansen.

Om målet inte uppnås: Det får vi se då.

Utesluter samarbete med något parti? Nej.

Liberalerna

Mål: Fortsatt majoritet för Alliansen.

Om målet inte uppnås: Samarbete med eller stöd av något av oppositionspartierna.

Utesluter samarbete med något parti? SD och V.

Kristdemokraterna

Mål: Fortsatt majoritet för Alliansen.

Om målet inte uppnås: Slår en signal till MP.

Utesluter samarbete med något parti? V.

Centerpartiet

Mål: Fortsatt majoritet för Alliansen.

Om målet inte uppnås: Samarbete med eller stöd av något av oppositionspartierna.

Utesluter samarbete med något parti? SD och V.

Socialdemokraterna

Mål: Att bryta 40 år av borgerligt styre i Sollentuna. Att bilda styre tillsammans med andra partier, vi får se hur men det måste ske över blockgränsen.

Om målet inte uppnås: Fortsatt opposition.

Utesluter samarbete med något parti? SD.

Miljöpartiet

Mål: Vi vill hamna i styre, gärna med S och flera andra av dagens oppositionspartier, plus kanske L och C. Då Sollentuna är en väldigt borgerlig kommun så är det mer realistiskt att Alliansen blir kvar och behöver stöd – då är vi intresserade av att diskutera.

Om målet inte uppnås: Fortsatt opposition.

Utesluter samarbete med något parti? SD.

Vänsterpartiet

Mål: Vi samarbetar huvudsakligen med S och når de möjlighet att bilda majoritet så lyssnar vi om vi får en inbjudan till samtal.

Om målet inte uppnås: Fortsatt opposition.

Utesluter samarbete med något parti? ”De partier som inte står för medmänsklighet.” Vilket/vilka partier det handlar om vill V inte ange.

Sollentunapartiet

Mål: Vi är varken höger eller vänster och har inga relationer som binder oss till någon sida. För vår del handlar det om att få igenom vår sakpolitik. Men vi tror att det vore nyttigt och uppfriskande om de som suttit på makten länge blir utmanade.

Om målet inte uppnås: Fortsatt opposition.

Utesluter samarbete med något parti? SD.

Sverigedemokraterna

Mål: Vi är öppna för att stötta Alliansen om de behöver det. Vi kan ha ett avtal med dem så att vi får påverka och ha insyn och representation i alla nämnder till exempel.

Om målet inte uppnås: Fortsatt opposition.

Utesluter samarbete med något parti? S och V.