Möteslokal. Stadsdelsnämndens politiker håller sina sammanträden här i Alviks kulturhus. Foto: Malin Johnsson

Här är frågorna som engagerar Brommaborna

Trygghet, trafik och grönområden. Det är tre ämnen som väckt Brommabornas engagemang den gångna mandatperioden. Det menar lokalpolitikerna, som bland annat möter väljarna när stadsdelsnämnden har möten.

  • Publicerad 10:44, 9 sep 2022

Valet närmare sig med stormsteg och det pratas politik i alla möjliga sammanhang. Men stadsdelsnämnderna har möten varje månad, vare sig det är valår eller inte.

Tre frågor är återkommande när väljarna hör av sig till lokalpolitikerna enligt Johan Paccamonti (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd: trygghetsfrågan som inbrott och brott mot äldre, trafiken och grönområden.

–Vi ska se till att ha kvar i parker och gröna ytor i hela stadsdelen, det hör folk ofta av sig om, säger Johan Paccamonti.

Engagerade

Att lokala frågor berör märker även Johan Heinonen (S), ledamot i Bromma stadsdelsnämnd.

– Jag tycker att medborgarna är duktiga på att kontakta oss när frågorna dyker upp. Sedan är det inte alltid frågor som faller under stadsdelens ansvarsområde, säger han.

Johan Paccamonti är inne på samma spår.

– Det är besökare på varje nämnd. De kommer med värdefulla synpunkter, men kan nog bli fler. Tidigare har vi haft flera medborgardialoger, som tryggheten på specifika platser. Det föll bort under pandemin och det behöver vi titta på till nästa mandatperiod.

Vare sig Johan Paccamonti eller Johan Heinonen tycker att stadsdelen ska ta på sig fler ansvarsområden än i dag, som exploaterings-, bygg- och trafikfrågor, politikområden som många gånger berör och rör upp känslor bland Brommaborna.

– När det gäller bostadsbyggandet är det viktigt att det finns centralt ansvariga nämnder, i dagsläget exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden. Sedan är det viktigt att dessa nämnder lyssnar på oss lokalpolitiker, säger Johan Heinonen.

Något han tycker att nämnderna gör, åtminstone för Socialdemokraternas del.

Kan förbättras

Johan Paccamonti tycker inte heller han att stadsdelsnämnder ska ta över fler ansvarsområden. Däremot behöver han och hans politikerkollegor i stadsdelsnämnden bli bättre på att bevaka stadsdelens intressen, menar han.

Som exempel tar Paccamonti trafikfrågan, som han gärna sett att stadsdelsnämnden fått gå in mer i. Vad gäller byggen i Bromma tycker han att de fått igenom de lokala perspektiven allt oftare, och tar Nockebytoppen som exempel. Men pusselbiten som saknas är hur exploatering och trafikfrågor kan knytas ihop.

– Även om en plats att bygga på kan vara bra så brister analysen av vad som händer med trafiken. Där kan vi från den lokala sidan vara mycket mer vakthund, där ser jag att vi har en resa kvar att göra.

Det gör lokalpolitikerna

Lokalpolitikerna i Bromma stadsdelsnämnd beslutar om kommunal service och omsorg för invånarna i Bromma.

Bland annat om förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, och fritids- och kulturverksamhet.

För 2022 har politikerna beslutat om en budget på 1,7 miljarder kronor för stadsdelen.

Källa: Stockholms stad, Bromma stadsdelsnämnd

Visa merVisa mindre