De flesta underhållsarbeten och byggen på Stockholms vägar genomförs under sommaren då det är färre bilar och mindre tung yrkestrafik ute och kör. Men det som inte hinns med under sommaren spiller över till hösten.

– Jag tror inte att det är mer trafikstörande arbeten i år än tidigare. Det pågår ju nybyggen och underhålls­arbeten hela tiden, säger Trafik­verkets regionchef ­Helena Sundberg.

Från Arlanda till Vårby

Störst trafikpåverkan har arbetena på E4, dels i norr med broarbete vid Arlanda, beläggningsarbeten i Häggvik och tvärbanebygget i Helenelund, dels i söder där Förbifart Stockholms arbeten i Kungens kurva, Vårby och Bredäng påverkar framkomligheten, enligt Trafikverket.

”Ha lite tålamod”

Det är värt att komma ihåg att även andra aktörer än Trafikverket utför väg­arbeten. Till exempel regionen och kommunerna. Innan man ger sig ut på vägarna kan det vara bra att gå in på trafiken.nu eller SL.se för att få en ögonblicksbild av läget, tipsar Helena Sundberg.

– Man får tänka på att det kan ta lite längre tid och köra försiktigt, inte minst med hänsyn till personer som utför arbeten. Och ha lite tålamod.

Cykelvägen förbi Alvik ska dras om.

Cykelvägen förbi Alvik ska dras om.

Stefan Källstigen

Trafikplats Arlanda

Broarna vid trafikplatsen ska repareras. Längs E4, i både norr- och södergående riktning, utförs arbetet i etapper. Vägen kommer att vara smalare och hastigheten reduceras till 70 km/h förbi arbetsplatsen. Även hastigheten på väg 273 under bron sänks till ­70 km/h.

Arbetet beräknas pågå till den 31 ­oktober.

Åkersberga – trafikplats ­Rosenkälla (E18)

Körfälten på väg 276 kommer att omdisponeras mot Stockholm mån–fre kl. 05.00–10.00 och från Stockholm mån–fre kl. 15.00–20.00. Detta eftersom ett körfält för kollektivtrafik ska byggas.

Arbetet beräknas pågå till den 30 maj 2024.

Stäketbron

Den öppningsbara bron på väg 841 ska ersättas med en ny med gång- och cykelbana. Sprängningen av de gamla brostöden kommer att utföras under hösten 2023. Både väg 263 och farleden för båtar stängs av vid sprängning.

Arbetet beräknas pågå till den
30 december.

Trafikplats Tureberg – trafikplats Häggvik (E4)

Antalet körfält mot Uppsala minskar nattetid på grund av installation och uppdatering av kövarningssystem.

Arbetet beräknas pågå till den
31 december.

E4 Förbifart Stockholm består av 21 kilometer tunnlar, parallella tunnelrör, ramper och tvärtunnlar motsvarande 6 mil tunnlar.

E4 Förbifart Stockholm består av 21 kilometer tunnlar, parallella tunnelrör, ramper och tvärtunnlar motsvarande 6 mil tunnlar.

Trafikverket

Förbifart Stockholm: Ekerövägen

Hastigheten sänks och det finns risk för köbildning på Drottningholmsbron under arbetet med lagerbyte och breddning av bron.

Arbetet beräknas pågå till den 20 juni 2024.

Dessutom stängs kollektivkörfältet från busshållplats Tillflykten till Nockeby­brons södra landfäste på grund av breddningsarbete. Bussar går i vanligt körfält, vilket påverkar tidtabellen i ­rusningstid.

Arbetet beräknas pågå till den
27 oktober 2024.

Alviksplan: Drottningholmsvägen

Trafiken påverkas mycket av att den nuvarande gång- och cykelvägen dras om förbi Alvik. Tanken är att cykel­stråket ska följa bilvägen.

Arbetet beräknas pågå till den 30 september 2024.

Ältastråket (väg 260)

På delar av sträckan genom Älta och Hästkurvan mot Sickla är hastigheten begränsad och körfält behöver stängas. Detta på grund av arbete med breddning av befintlig cykelväg (3 km genom Älta, cirka 700 meter genom Hästkurvan mot Sickla).

Arbetet beräknas pågå till den 30 oktober 2025.

Norra Sköndal (väg 229)

Busshållplatserna vid Norra Sköndal ska byggas om. I samband med det kan hastigheten sänkas förbi byggarbetsplatsen. Det finns även risk för köbildning där vägen är lite smalare.

Arbetet beräknas pågå till den
31 ­december 2024.

Risk för trafikstockning på väg till Ekerö framöver.

Risk för trafikstockning på väg till Ekerö framöver.

Mostphotos

Essingeleden: ­Trafikplats ­Nyboda

Byte av brofogar och ­reparation av kant­balkarna på broarna ­påverkar trafiken natte­­tid.

Arbetet beräknas pågå fram till oktober 2023.

Förbifart Stockholm: Trafikplats Bredäng

Trafikplatsen byggs om och det innebär att ramperna till E4/E20 i södergående riktning rivs och att bilarna ­dirigeras om.

Arbetet beräknas pågå fram till den 31 december 2025.

Förbifart Stockholm: Kungens kurva

Ett av fyra körfält på E4 söderut på ­Bredängsrakan är avstängt sedan en tid tillbaka. Antalet öppna körfält kvarstår, men avsmalningen förflyttas. Arbetet medför risk för köbildning på påfart Bredäng i rusningstrafik, och även trafik som ska köra av E4/E20 kan påverkas.

Arbetet beräknas pågå till den 29 oktober.

Danderyd (E18)

Nya busshållplatser ska byggas på E18 vid Danderyds gymnasium. ­Hastighetsbegränsningar och kort­variga avstängningar av busskör­fältet blir konsekvensen.

Byggstart är planerad till den 1 september och arbetet beräknas vara klart den 30 december.

Järva krog (E4/E18)

Bygge av kollektivkörfält på den södergående avfarten från E4 vid trafikplatsen. I arbetet ingår målning och eftersom vägen är vältrafikerad kan hastigheten behöva sänkas. Arbetet pågår nattetid.

Arbetet beräknas pågå till den 10 september.