Sysselsättning. Nästa år görs stora satsningar på äldreomsorgen. Vännerna Margareta af Klinteberg och Catharina Widén betonar att meningsfull sysselsättning är viktigt för äldre. Foto: Pekka Pääkkö

Här är det Lidingömajoriteten vill satsa på 2021

Nya Lilla Lidingöbron sträcker sig vidare över Värtan. Förskolor planeras och idrottshallar byggs. Dessutom får äldreomsorgen ett rejält tillskott för den coronaskuld som uppstått. Investeringar för 580 miljoner kronor finns i Lidingömajoritetens budget inför nästa år. Stora budgetdebatten sker nästa vecka.

  • Publicerad 05:10, 19 nov 2020

Offensivt. Så beskriver Lidingömajoriteten, Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna sitt budgetförslag inför nästa år.

Totalt finns investeringar för 580 miljarder i budgeten.

– Detta fina utgångsläge kommer vi behövs nu när vi har gått in i en lågkonjunktur. Framtiden är mycket oviss och förutsättningarna kan ändras snabbt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Målmedvetna effektiviseringar och ingen extern belåning är hans förklaring till att man kan göra förhållandevis stora satsningar.

Snygg entré till Lidingö vid Islingekajen

En den enskilt största investeringen är det fortsatta bygget av Lilla Lidingöbron. Nästa år satsas 160 miljoner kronor. Bygget har redan pågått en längre tid. Nästa år är planen att öppna cykelbanan. Vid det nya brofästet vid Islingekajen påbörjas arbetet med att försköna entrén till Lidingö.

Lidingövallen invigs nästa höst

Lidingö har legat efter med satsningar på idrottsanläggningar. Som mitt i Lidingö tidigare berättat både byggs och planeras nu en rad idrottshallar. Dessutom kommer arbetet med Lidingövallen att ta stora kliv framåt. Nästa september planeras invigning av den nya fotbollsplan och löparbanan på idrottsplatsen. Totalt investeras 2021 34 miljoner kronor på idrottsanläggningar.

Ny entré. Vid Islingekajen ska Lidingö så småningom få en fin entré. Eva Ericsson tycker också att Torsviksdiken borde däckas över. Foto: Pekka Pääkkö

Tre förskolor

Barnen på Lidingö blir fler. I Dalénum ska en helt ny förskola byggas. Även i Islinge och Högsätra ska nya förskoleplatser skapas.

Förra året fick en nolluppräkning av förskolans budget stark kritik. I nästa års budget ska pengen till förskolan höjas med två procent enligt förslaget.

Minska ensamhet efter corona

De äldre är också en grupp som drabbats hårt av corona. Nära 20 miljoner kronor går till Lidingös äldreomsorg. De pengarna kommer från den nationella äldreomsorgssatsningen.

Coronapandemin har gjort att många äldre inte utnyttjat hemtjänst. Många har också drabbats av ensamhet och ångest. Det här har byggt upp en omsorgsskuld som måste hanteras 2021.

På gång. Den nya lilla Lidingöbron byggs för fullt. Den gamla bron kommer dock att finnas kvar till 2022 då den nya väntas vara klar. Foto: Pekka Pääkkö

Hemtjänster slås ihop

Äldreomsorgen står också inför en rad förändringar. Boendekonceptet för äldre ska ändras och delas in i tre steg efter olika vårdbehov; ordinärt boende, utvecklat seniorboende och särskilt boende.

En sammanslagning av de fyra hemtjänstverksamheterna i staden står också för dörren.

Centrum och byggen

En rad större bostads- och byggprojekt ligger också i pipen. Fem miljoner kronor satsas på ombyggnation av Lidingö centrum och åtta miljoner kronor på utveckling av Högsätraområdet.

Omdanas. Lidingövallen är en av stadens stora idrottssatsningar. Foto: Pekka Pääkkö

Debatt 23-24 november

Den stora budgetbebatten börjar på kommunfullmäktige 23 november.

Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående corona pandemin rekommenderar staden att följa den via staden web där den sänds direkt.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Visa merVisa mindre