På onsdagen fattade tävlingsjuryn, som består av kommunens miljö- och planutskott, beslutet att låta tre vinnare bebygga varsitt kvarter på Mälarvägen.

De vinnande bidragen i den uppmärksammade tävlingen att bygga i klassisk stil heter "Nya tider – eviga ideal", "Jazz" och "Oculus". Stilarna omfattar nyrenässans, jugend, 20- tals-klassicism och nationalromantik.

– Det är tre bra, stilsäkra tävlingsbidrag med hög ambitionsnivå som kommer att göra Väsby till en ännu mer uppskattad kommun att bo i, säger Oskar Weinmar (M), juryns ordförande.

"Nya tider – eviga ideal" är det bidrag som fick flest röster i den medborgardialog som pågick mellan den 27 januari och 28 februari.

Väsbyborna får tycka till om klassiska hus vid Mälarvägen (mitti.se)

– Rätt bidrag vann, folkets val vann, säger Oskar Weinmar.

Varför inte bara ett bidrag och en byggherre? Blir det inte hattigt med flera?– Nej, det tror jag inte alls. Variation är uppskattat när vi utvecklar centrala Väsby. Vi markanvisar ett kvarter i sänder, även i den här delen, så vi får till en naturlig variation, säger Oskar Weinmar.

Den ursprungliga enkäten om vad Väsbyborna vill ha för byggstil fick kritik för att den byggde på ett för litet underlag, bara 670 personer. Kritik har även riktats mot att politikerna "styrt" byggandet till klassisk stil.

Kritik mot planerade bostäder i gammal stil (mitti.se)

Är det här vad Väsbyborna vill ha?

– Vi gick till val på klassisk stil samt fler medborgardialoger. Valresultatet talar sitt tydliga språk: vi har fått Väsbybornas förtroende. Vi ska säkra att det som byggs och kommer att stå i kanske flera hundra år ska skapa trivsel och trygghet för Väsbyborna, inte vantrivsel och otrygghet.

Han tycker att man lyssnat på medborgarna.

– Under hela den här tävlingen har vi varit angelägna om att få med medborgarnas tankar och åsikter. Det har varit självklart för oss att lyssna på dem och deras val har även varit en av våra favoriter i den sammantagna bedömningen, säger Oskar Weinmar (M).

3 055 personer var med och röstade på de tre förslag de tyckte bäst om. Omröstningen var ett av flera underlag för juryns bedömning.

Från början var det 18 bidrag, av dem valde juryn juryn ut sex bidrag som prövades i medborgardialogen och i juryns slutliga avgörande.

De tre vinnarna får nu uppdraget att bygga bostadshus med sammanlagt cirka 450 lägenheter.

– Nu kommer vi att ha möten med vinnarna och säkerställa att detaljplanen för området överensstämmer med de inlämnade bidragen. Därefter hoppas jag att vi snart kan sätta spaden i marken, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw, i en kommentar.