– Vi säger till våra anställda att ta tunnelbanan, sedan kör jag och min kollega ut materialet och verktygen till dem.

Daniel Israeli står utanför sin dubbelparkerade firmabil på en tvärgata i Vasastaden. Klockan har just passerat åtta på morgonen. Han har varit uppe och kollat till ett jobb som hans anställda gör i ett av husen här, och valde därför att våga felparkera.

– Jag lämnade bakdörrarna öppna så det syns att jag är på gång, men då kan man å andra sidan bli av med verktyg, men det gick bra, säger han.

Uppmaningen till de anställda att ta tunnelbanan till jobben i innerstaden, beror på att det knappt går att hitta någon parkering, förklarar Daniel.

Skulle de ta bilen skulle många timmar i veckan gå åt till att leta parkering, vilket skulle göra jobben ännu dyrare för kunden.

Hellre i förorten

Men även om det fungerar ganska bra att köra ut material och verktyg till jobben som hans anställda tar tunnelbanan till, är parkeringsproblemet en av anledningarna till att han hellre tar jobb utanför stan.

– Villajobben räcker och blir över, säger han.

Och Daniel Israeli är inte ensam om att uppleva bristen på parkeringar som ett problem.

Flera hantverkare som Mitt i pratat med vittnar om samma sak. En del skulle helst sluta ta jobb innanför tullarna helt och hållet.

Håller koll på parkeringsvakter

En glasmästare berättar att de måste felparkera för att kunna ställa sig framför de fastigheter de ska få upp de tunga glasprodukterna till.

Samtidigt som de kånkar glas, måste de också hålla koll på parkeringsvakter. På en månad går många timmar åt till att leta parkering, berättar han.

Zeljko Suleic står utanför sin bil på Hälsingegatan. Ett av takräckena har knäckts.

– Det är mycket stress. Väldigt svårt att hitta parkering, men jag måste ju för att kunna jobba. Och parkeringsgaragen är för låga för min bil, det var därför mitt takräcke gick sönder, berättar han.

Söka tillstånd

I Stockholms stad har exempelvis hantverkare möjligheten att ansöka om ett nyttoparkeringstillstånd. Det finns två olika, ett som gäller dagtid och ett som gäller dygnet runt.

Avgiften är 17 000 respektive 22 000 per år.

Med ett nyttoparkeringstillstånd har du möjlighet att parkera i två timmar åt gången på till exempel en gata med parkeringsförbud. Det skulle i praktiken innebära att en snickare kan parkera för att lasta av sina saker, för att sen åka iväg och hitta en riktig parkering.

Du kan också ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna för ett speciellt tillfälle. En sådan dispens måste skickas in i god tid innan du behöver den, och kostar 800 kronor för parkeringstillstånd och 300 kronor för färdtillstånd. Avslag kostar lika mycket som den dispens du ansökt om.

Når inte målet

Josefine Mittermaier är enhetschef på trafikkontoret. Hon bekräftar bilden som hantverkarna ger, det är svårt med parkering.

– Vårt mål är att 15 procent av alla parkeringsplatser i innerstaden ska vara lediga. Det målet har vi aldrig uppnått, säger hon.

Som bäst har siffran legat på 12,2 procent, under våren 2008. Under våren 2021 låg siffran på 9 procent. Höstens siffra har ännu inte kommit.

Vad säger du om situationen?

– Jag förstår att det är svårt att hitta parkering. Nyttoparkeringstillståndet tror jag är bra för många, men det är klart att det är mest fördelaktigt om man har många kunder i Stockholm. Jag förstår också att många jobb tar mer än två timmar.

Hur jobbar ni för att uppnå målet på 15 procent lediga platser?

– Vårt styrmedel är avgifter och andelen boendeparkering. Men tar vi bort boendeparkering blir såklart många boende upprörda. Men besöksparkering, som är de hantverkare behöver, är en kategori som vi generellt prioriterar högre. Man ska kunna ta jobb i innerstaden.