Fredag eftermiddag. Klockan är halv tre. Willys butikschef Jimmy Engelmark blickar luttrad bort mot platsen där Sköndalsvägen möter Gubbängsmotets trafikkarusell.

– Man ser hur det börjar bygga på där borta. Sen kommer ingen kunna komma varken in eller ut, säger han.

Tio minuter senare blir han sannspådd. Bilförare på rad väntar otåligt på en lucka för att komma ut via handelsplatsens enda utfart.

– Det värsta jag har hört var 20-25 minuters kö för att ta sig ut från parkeringen, säger Jimmy Engelmark.

Enkät med företagen

Han är en av två som har svarat på Mitt i Söderorts mejlenkät till handelsplatsens företagare, med frågor om trafiksituationen. Den andra är Lina Okeijn Wahlberg, platsansvarig på Nordic Wellness.

Båda är bekymrade och delar åsikten att något måste göras – skyndsamt.

”Det är väldigt viktigt. Det påverkar inte bara medlemmar och de som handlar utan även boende i området, busstrafik och utryckningsfordon. Alla fordon har svårt att ta sig in i Sköndal denna väg då handelsplatsen orsakar sådan trafikstockning”, skriver Lina Okeijn Wahlberg, som vittnar om att trafiken väcker ”hög irritation” bland gymmets medlemmar.

Jimmy Engelmark säger att leveranser till Willys-butiken har störts av köerna. Men framför allt är han orolig att trafikkaoset ska leda till färre kunder.

– Det är klart att det påverkar kunder att välja bort handelsplatsen. Vi hoppas att de kan välja andra tider men många vill handla samtidigt, konstaterar han.

Utfart kan göras om

Företagen har framfört sina synpunkter till fastighetsägaren, som i sin tur uppvaktat Stockholms stad med krav på åtgärder.

Enligt Christopher Taube från fastighetsägaren Scandinavian Property Development ska nu en mindre omgörning av utfarten från handelsplatsen vara på gång. Enligt honom handlar det om en separering av höger- och vänstersvängande fordon.

– Det kommer att göra stor skillnad. Som det är nu tvingas de som ska svänga höger köa bakom de som väntar på att svänga vänster, säger han.

Mattias Sjöberg, projektledare på stadens exploateringskontor, är mindre sugen på att ge några detaljer.

– Vi tittar på en lösning tillsammans med trafikkontoret men jag vill inte säga vad det handlar om, säger han.

Han räknar med någon typ av beslut om en månad, men ger ingen prognos för genomförande.

Trafikljus dröjer

Inte heller kan han ge besked om när trafikljus kommer upp korsningen Sköndalsvägen-Perstorpsvägen – en lösning planerad sedan länge.

När det väl görs tror han det kommer få effekt på köerna.

– Signalreglering kommer att skapa vissa luckor i systemet, säger Mattias Sjöberg.

Lina Okeijn Wahlberg från Nordic Wellness hade helst av allt sett en helt ny in- och utfart till handelsplatsen, gärna från Tyresövägen.

Jimmy Engelmark efterlyser en bättre lösning vid korsningen där Sköndalsvägen tar slut.

– En rondell tror jag skulle göra stor skillnad, säger han.

Systembolaget, Max och Plantagen har inte svarat på Mitt i:s enkät.

https://www.mitti.se/nyheter/hellden-handelsplatsen-borde-aldrig-ha-byggts/repvep!Iz1YIEBWEvhVvy06ZBYcA/