Svoa:s etablering i Hammarbyskogen för att bygga en ny dagvattentunnel orsakade protester, inte bara för projektets åverkan på naturen utan också för byggvägens drygt 500 meter långa stängsel som hindrat ortsbor och förskolebarn att komma ut i stora delar av skogen. Den som ville ut i skogspartiet har tvingats till en omväg.

Fick hjälp

På stadsdelsnämndens möte i januari lovade stadsdelsnämndens ordförande Cecilia Obermüller (MP) att kontakta Svoa och partikamrater i frågan, efter frågor från lokalbor. Även stadsdelsdirektören Karin Bülow kontaktade Svoa.

– Miljöpartiet har under hela processen bett Svoa att undersöka lösningar för att minimera intrånget i naturen samt förenkla för djurs och människors tillgång till skogen, säger miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

I mars fanns ingen lösning i sikte från Svoa:s håll. Men nu är en öppning trots allt på gång.

Gång- och cykelvägen har stängts av. Nu väntar en öppning för de som vill ut i skogen.

Gång- och cykelvägen har stängts av. Nu väntar en öppning för de som vill ut i skogen.

Anders Björklund

För ett par veckor sedan var representanter för både Svoa och Miljöpartiet på plats vid den avstängda gång- och cykelvägen för att titta på platsen för en öppning.

– Man trycker på en knapp och då öppnas grindarna som samtidigt stänger av byggvägen för fordon. Det ska bli en säker övergång, säger Svoa:s projektchef Stefan Rosengren.

Påverkats av opinionen

Grindarna är sedan länge beställda och målet är att de ska komma på plats till Kristi himmelfärdsdag den 18 maj, men i skrivande stund fanns en viss osäkerhet om grindarna levereras så att detta hinns med.

Enligt Stefan Rosengren har Svoa diskuterat frågan om en öppning under en längre tid.

– Det är klart att det funnits en påverkan från omgivningen. Grindar fanns inte med i planerna från början, säger han.

Även frågan om en ekodukt, det vill säga övergång för djur har funnits med i diskussionerna, men är inte aktuell enligt Rosengren.

– Vi bedömer att det inte är genomförbart utan stor åverkan på omgivningarna. Det problem vi stött har varit när folk har klippt hål i stängslet så att djur sprungit in på etableringsområdet, säger han.