Från början var det ett Göteborgsförslag som fick snabb respons. Initiativtagaren Ole Hultman skrev några rader om varför han önskade "Grönsakstorget fritt från bilar" och namnunderskrifterna strömmade in.

Därefter var det politikernas tur att ta tag i frågan.

– Ärendet togs upp i trafiknämnden i somras och bifölls delvis. Förslaget läggs in i den befintliga stadsmiljöplanen inom Vallgraven. Däremot finns det ingen finansierings- eller tidsplan, säger Ole Hultman.

De som har engagerat sig för ett bilfritt grönsakstorg, kan dock räkna hem en halv seger. Nu finns ett yrkande i trafiknämnden – från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, och Centern – att förvandla parkeringsplatsen till ett sommartorg redan nästa år.

Om förslaget går igenom kommer ett sextiotal parkeringsplatser på Grönsakstorget försvinna mellan 2 maj och 30 september.

– Även om utsläppen från biltrafiken har minskat i Göteborg är de inte i närheten av miljömålen. Grönsakstorget kan bli en bra signal till göteborgarna att vi måste göra förändringar, säger Ole Hultman.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/de-haller-manifestation-for-klimatet/repuiq!ppvLV8DYQQ7ykRYMEbT2kQ/

Manifestationer

Göteborgsförslaget stöds av flera politiska ungdomsförbund, samt Jordens Vänner och miljöorganisationen Extinction Rebellion i Göteborg. Vid flera tillfällen har manifestationer hållits på Grönsakstorgets parkeringsplats i protest mot bilarna i innerstan.

På lördag är det dags igen

– Den här gången är det vårt ungdomsförbund som har tagit initiativ till en samling, säger Susanna Arolin från Extinction Rebellion.

Lördag 26 november samlas aktivisterna för att "ta tillbaka Grönsakstorget" från bilisterna. Alla uppmanas att komma till fots eller cykel och att parkera sina cyklar i p-rutorna och lösa biljett.

– Det har vi tillåtelse att göra här. Vi brukar lyckas ta så gott som alla parkeringsplatser, vilket har mött en del ilska från bilisterna, konstaterar Susanna Arolin nöjt.