Foto: Lidingö stad

Hälsa, trygghet, förskola – det vill Lidingö stad satsa på 2022

Förskolan, ungdomspsykiatrin och en renare havsbotten. Det hör till de områden som majoriteten fokuserar på i majoritetens budget för 2022. Oppositionen efterlyser dock mer pengar till miljö, kultur och äldre­omsorg.

  • Publicerad 10:57, 2 dec 2021

Lidingö är en av få kommuner som inte har någon kulturskola

Den politiska majoriteten på Lidingö – Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna – har presenterat sitt förslag till 2022 års budget. Investeringar på 580 miljoner kronor väntar.

Mer pengar än tidigare år ska tillkomma omsorg och utbildning.

– Fler ska få möjlighet att bli förskolelärare. Vi ligger inte riktigt i topp där, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

– Personalen inom äldreomsorgen ska utbildas kring demens och palliativ vård. Demensarbetet handlar mycket om att förebygga genom olika aktiviteter.

Man har också sett behov av satsningar inom ungdomspsykiatrin.

– Allt fler unga mår psykiskt dåligt och det är viktigt att fånga upp dem tidigt. Vi anställer flera personer som ska arbeta med de här frågorna.

Det blev också en väckarklocka för staden när dykare rensade havsbotten kring Lidingö i samband med ett ideellt projekt, enligt Daniel Källenfors.

Fler väktare

– Satsningar mot nedskräpning i skogen men också på havsbotten är något vi måste sköta.

Fler väktare ska anställas. Investeringar i kultur och fritid planeras också.

– Vi fortsätter i området kring Lidingövallen och under nästa år ska simhallen börja byggas.

– Vi har också lagt pengar på reserver, vi vill ha lite mer kudde när ekonomin i stort är mindre stabil.

Men Daniel Källenfors (M) menar samtidigt att skatteintäkterna är lite onödigt höga.

– Enligt förslaget sänker vi skatten med 15 öre. Som kommun är vi helt skuldfria, det är väldigt ovanligt.

Ingen kulturskola

Oppositionen menar att majoriteten inte siktar tillräckligt högt vad gäller klimat, kultur och äldreomsorg.

– Ambitionerna är alldeles för låga, säger oppositionsrådet Daniel Larson (S).

Klimatomställningen återspeglas inte i majoritetens klimatprogram, menar han.

– Vi måste följa exempel hos kommuner som lyckats bra.

Inte heller är Daniel Larsson nöjd med majoritetens förslag om 32,8 miljoner kronor till omsorgs- och socialnämnden. I oppositionens skuggbudget är pengen drygt det dubbla – 65,2 miljoner kronor.

– Trots historiska satsningar från regeringen höjer inte majoriteten ambitionen inom äldrevården. Detta trots att pandemin har tydliggjort konsekvenserna av besparingar inom äldreomsorgen.

– Avsatt belopp innebär i praktiken en nedskärning. 

En stor del av pengarna i skuggbudgeten går till äldreomsorg, men de vill också satsa på samordning av integrationsarbetet och på ungdomar.

Man vill se ytterligare en fältkurator och mer fritidsaktiviteter för unga. Majoritetens förslag om att satsa på ungdomspsykiatrin imponerar inte.

– Vad gäller ungdomspsykiatrin ligger huvuddelen på staten. Majoriteten fryser dessutom pengen till fritidsgårdar och LSS-verksamhet.

Oppositionen vill se sänkta avgifter för Sagateatern och musikskolan.

– Lidingö är dessutom en av få kommuner som inte har en kulturskola. Man bortser från att höga avgifter stänger unga ute.