I december kom nyheten om att två arkeologistudenter hittat de första kända figurhällristningarna inom Stockholms stads gränser. En del har undrat, kanske till och med hoppats, att figurhällristningarna som finns på skogskullen på Nytorps gärde ska påverka planerna för byggnationer där.

Så verkar dock inte vara fallet. Hällristningarna ligger­ nämligen i ett område som inte ska bebyggas och med sedan tidigare kända forngravar.

”Parkens utformning ska studeras vidare i arbetet med granskningsförslaget. Vi kommer då titta på fornlämningar”, skriver stadsplaneraren Sandra Öhrström i ett mejl till Mitt i.