Gatan det handlar om är den del av Drottningholmsvägen som går genom Nockebyhov.

Här ska trafikkontoret bygga om två busshållplatser.

– Det handlar om att förbättra framkomligheten för de blå bussarna 176 och 177, säger Pernilla Johnni, projektledare på trafikkontoret. 

Håkan Starkenberg, bosatt på den här sträckan av Drottningholmsvägen, befarar att deras lokalgata nu blir än trängre när bullerplanket mellan Drottningholmsvägen och villorna flyttas närmare villorna.

– Det är redan trångt. När man ska köra in på tomterna måste man ta ut hela svängen på gatan för att kunna köra in på tomten. På vintern är det stora snövallar på gatan som gör det ännu mer trångt, säger han.

Två busshållplatser på Drottningholmsvägen byggs om. Bullerplanket (längst till höger i bild) flyttas närmare villabebyggelsen på andra sidan planket.

Två busshållplatser på Drottningholmsvägen byggs om. Bullerplanket (längst till höger i bild) flyttas närmare villabebyggelsen på andra sidan planket.

Mikael Andersson

Addie Nyström, som också hon bor vid lokalgatan, oroas även hon över ombyggnaden.

– Redan nu när vi backar ut kan vi få fingret och näve från cyklister och bilister. Jag tycker att det är alldeles förskräckligt att man inte har varit här och tittat hur trafiksituationen är. Och sedan tycker jag att det är fruktansvärt att vi inte har fått den minsta information, säger hon.

Funnits information

Information om ombyggnaden har funnits tillgänglig på nätet men enligt Håkan Starkenberg har de som bor vid lokalgatan uppmärksammat informationen för sent, när samrådstiden hade gått ut.

Linn Svensson och Håkan Starkenberg oroas båda över byggplanerna,

Linn Svensson och Håkan Starkenberg oroas båda över byggplanerna,

Mikael Andersson

– Vi har tvingat fram informationsmöte. Vi känner oss överkörda. Hade vi fått information då hade vi kunnat överklaga, säger han.

Pernilla Johnni på trafikkontoret säger att hon känner till de boendes oro.

– Vi tänker hålla ett informationsmöte på plats. Vi ska inte göra så att folk inte kan komma ut ur sina hus, det kommer vi att lösa. Sedan när vi är färdiga kommer deras lokalgata att bli smalare men inte så smal att det inte går att komma in och ut från tomterna, men man kanske får göra på ett litet annat sätt. Vi ska ha en dialog med dem som bor på gatan.

De som bor vid lokalgatan kommer att ställa krav på trafikkontoret, säger Håkan Starkenberg:

– Ska man trots allt genomföra det här projektet då måste man förbjuda infart på lokalgatan under vissa tider, och sätta upp farthinder och försöka leda om cykeltrafiken. Man måste kompensera oss.