Bilister. Trafik på Södra Kungsvägen. Foto: Anna Wilson

Hälften körde för fort på Kottlavägen

Hur kör Lidingöborna egentligen? När polisen kollade bilisten på Kottlavägen körde hälften för fort.

  • Publicerad 15:15, 1 apr 2021

23 och 24 mars genomförde polisen hastighetskontroller på Kottlavägen vid korsningen med Toppmurklevägen. Här är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen och två skolor ligger i närheten.

Polisens uppskattning är att ungefär hälften av bilarna som kontrollerades med laserinstrument bröt hastighetsgränsen. 45 förare rapporterades för hastighetsöverträdelse och 15 stycken körde så fort att deras körkort omhändertogs av polis på platsen. Transportstyrelsen ska besluta om deras körkort ska återkallas.

Bra och dåligt. Lars Fossum tycker att det är bra att polisen genomför hastighetskontroller. Men parkeringsbestämmelserna borde ses över. Foto: Anna Wilson

Förskolor. Hanna Siridonidis tycket att det är viktigt att 30 hålls utanför förskolor. Foto: Anna Wilson

Mitt i har ställt frågan till några Lidingöbor i centrum hur de uppfattar biltrafiken på Lidingö.

– Jag tycker att de flesta kör bra, säger Hanna Spiridonidis.

Hon oroar sig dock över en plats.

– På ett ställe längs Elfviksvägen, där det ligger en förskola precis vid vägen, kör de definitivt för fort. Där kan barn springa rätt ut i vägen, säger hon.

Lars Fossum klagar inte heller på Lidingöbilisterna. Han tycker dock att oklara parkeringsbestämmelser på många platser på ön ställer till det.

– Och på många ställen finns det farthinder där de inte längre behövs, till exempel där det har legat en skola som inte längre finns kvar, säger han.

Att polisen gör hastighetskontoller på ön tycker han är positivt.

– Vi vill ha poliser på Lidingö men man ser dem aldrig. Det är bra att de är här någon gång, säger han.

Korsning. Här i korsningen Toppmurklevägen/Kottlavägen miste 15 Lidngöbor körkortet. Foto: Google Maps

Trafikkontroller – ett medborgarlöfte

Att göra trafikinsatser på särskilt utsatta platser är ett av polisens prioriterade områden enligt polisens så kallade "Medborgarlöfte" till Lidingöborna.

Det finns en stark lokal kritik att det inte finns tillräckligt med poliser på Lidingö. Detta har till exempel eniga politiker framfört i ett öppet brev.