– Vissa ställer in cykeln i källaren efter sommarhalvåret och det tycker vi är synd. De är dem som vi vill uppmuntra att fortsätta, säger Jenny Dahlnäs Orrmyr på Trafikkontoret.

Projektet, som det går att anmäla sig till fram till den 13 oktober, har en budget på 360 000 kronor. Pengar man fått från kommunfullmäktiges budget där man avsatt medel som går till miljöprojekt.

Än så länge har runt 1200 cyklister anmält intresse och när ansökningstiden går ut väljs 300 personer ut. De får då gratis dubbdäck och reflexväst mot att de förbinder sig att välja cykeln framför andra färdmedel minst tre dagar i veckan.

– I första hand kommer vi välja ut de som cyklar på sommaren, men övergår till andra transportsätt under vinterhalvåret. Det hade varit roligt att få över några bilister också, men det är ofta ett stort steg för många att ta just under den här tiden på året.

Cyklisterna ska helt enkelt skicka in en resedagbok varannan vecka mellan den 1 december till den 31 mars där färdväg och vinterväglag rapporteras.

Hur vet ni att man inte fuskar?

– Det vet vi inte, vi är inga poliser.

Vad gör ni annars för att uppmuntra invånarna att cykla mer?

– Vi försöker binda ihop cykelvägnätet och se till att vinterväghållningen är bra och säkra. Sedan är vi ute och pratar mycket om cykling.