Mitt i följer med på en av de första fällningarna i Drevviken. En ganska liten båt, kopplad via slangar till ett konglomerat av tankar på tusen liter vardera på stranden bredvid bryggan.

En gråsvart soppa – aluminiumlösning – tillredd i tankarna pumpas till båtens två tankar och sprids sedan med en specialrigg på båten ned i vattnet. Vi får på oss flytvästar och skyddsglasögon och ger oss ut på höstfina Drevviken.

LÄS ÄVEN: Rening av Drevviken försenas

Gemensamt program

Med på båten finns Per Tholander, vattenstrateg i Tyresö kommun. Han berättar att projektet är en del i ett åtgärdsprogram för Drevviken som fyra kommuner driver tillsammans: Tyresö, Huddinge, Haninge och Stockholm.

– Man har tittat på vilka miljöproblem som finns i sjön och framför allt på näringsämnen och övergödningsproblem som algblomning. Det kan vi åtgärda genom att försöka minska näringsbelastningen från land.

En sorts quick fix

Det handlar mycket om dagvatten från stadsmiljöerna.

– Det en väldigt stor mängd fosfor lagrat i bottensedimenten, så pass mycket att sedimenten inte klarar av att binda det på ett naturligt sätt. Fosforet kommer på så sätt upp i vattenmassorna och gör så att övergödningen accelererar, så kallad interngödning.

Per Tholander säger att skulle ta väldigt lång tid för sjön att återhämta sig genom att bara strypa tillförseln av fosfor via dagvatten, vilket också skulle vara praktiskt taget omöjligt. I stället har man en quick fix i form av att man tillsätter en aluminiumlösning.

– Då binds fosforet hårdare till det organiska materialet. Sjön får hjälp att återhämta sig.

Det krävs mycket av den här lösningen för att det ska få effekt?

– Ja, det är inte mycket per kvadratmeter, i snitt under 100 gram, men det är ju en stor sjö så sammantaget blir det en stor mängd, 387 ton aluminium närmare bestämt.

Men det är inte bara övergödningen som skadar Drevviken.

– Miljögifter, problem med PFAS, som vi kan se i fisken till exempel. Det används i många produkter i samhället och då hamnar det i vattnet till slut. Ett annat problem är att sjöarna sänktes på 1800-talet vilket gör att de inte fungerar riktigt nivåmässigt, säger Per Tholander.

LÄS ÄVEN: Deras uppdrag: Göra Magelungen friskare

"En förutsättning"

Plötsligt börjar det surra och röra på sig på fördäck. Skepparen har börjat sänka ner riggen som ska distribuera lösningen till vattnet. Riggen ligger ett par meter under och bakom båten. Pumpar drar i gång.

Fred Erlandsson är också med på båten. Han är projektledare och beställare av projektet, som representant för de fyra kommunerna. På visitkortet står det limnolog (sjövattenexpert) för Stockholm vatten och avfall, Svoa.

Är projektet en brandkårsutryckning för att rädda sjön?

– Både ja och nej. Ska vi ha en chans att nå god ekologisk status så är det här en förutsättning att nå dit, sägerFred Erlandsson.

Snart vinteruppehåll

Tidsmässigt sträcker sig projektet sannolikt under 2024. En knapp månad framåt kommer fällningen pågå, efter det väntar ett vinteruppehåll för att sedan återupptas under senvåren 2023.

Hur märker vi runt Drevviken av det här arbetet?

– Ingenting direkt, utom att en båt far fram och tillbaka över sjön. På sikt märks det förhoppningsvis på avsaknaden av algblomningar, det blir lite bättre siktdjup och lite lägre klorofyllhalter, säger Fred Erlandsson.

Efter tjugo minuter är båtens tankar tömda på aluminiumlösning och vi stävar sakta tillbaka mot bryggan. På vägen ser vi spår av fällningen vi nyss gjorde, ett ljusgrönt stråk som sakta dalar mot botten.

LÄS ÄVEN: Brunnkampanj ska få Tyresöborna att sluta fimpa i Drevviken