Grannarna hänvisar i sin överklagan bland annat till ”ljudföroreningar” under själva bygget, men också ljud från en samlingsplats som planeras på det nya bostadshusets tak. De menar att ljuden i kombination med de befintliga grannhusens dåliga ljudisolering kommer att vara störande.

Föreslår portal till reservat

Grannarna menar också att staden förbisett deras idé om att restaurera den vattenskadade låga byggnaden som står här i dag och som ska rivas.

I stället vill de se olika verksamheter här som Bagisborna har nytta av och/eller en portal och center för Nackareservatet.