Regeringen har presenterat sitt budgetförslag för 2024. Det innehåller bland annat sänkta inkomst- och bensinskatter, satsningar på polisen och försvaret samt extra miljarder till kommuner och regioner.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar höstbudgeten.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar höstbudgeten.

Sverige befinner sig i en "ekonomisk vinter". Det är följden av inflationen och högre räntor som pressar både hushåll och företag samtidigt som säkerhetsläget har försämrats, menar regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M):

"I ett besvärligt ekonomiskt läge är regeringens prioritering att bekämpa inflationen, stötta hushåll och välfärden samt stärka rättsväsendet och försvaret. Mot denna bakgrund presenterar regeringen budgetpropositionen för 2024 med reformer för sammanlagt 39 miljarder kronor nästa år."

"Kör över klimatarbetet"

Kritiken haglar som väntat från många håll.

Rödgrönt missnöje. Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Göteborg.

Rödgrönt missnöje. Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Göteborg.

Dino Soldin

Göteborgs rödgröna styre visar bland annat starkt missnöje mot klimatpolitiken.

Regeringen är öppen med att budgeten innebär att Sverige kommer att missa sina klimatmål, både på nationell och EU-nivå.

Målet om nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och nationella etappmål till 2030, som minskning av utsläpp i transportsektorn, kommer inte att uppnås, enligt budgeten.

Regeringen menar även att utsläppen väntas öka år 2024 och 2025, för att sedan minska.

Samtidigt kommer skatten för bensin och diesels att sänka 2024 med 0,75 respektive 0,15 kronor per liter.

– Regeringen kör över hela klimatarbetet. De ökar kraftfullt Sveriges och därmed Göteborgs utsläpp mitt i en pågående klimatkris. Det är helt verklighetsfrånvänt, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Göteborg.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari menar däremot att regeringens budget är den tredje största klimat- och miljöbudgeten någonsin, men att "man aldrig är helt nöjd".

– Det är en blandning av sött och salt, säger hon till Svt.

Karin Pleijel är en av dem som inte är nöjd.

– Finansministern sa när hon presenterade regeringens budget att den är väl avvägd för den här tiden. Jag undrar vilken verklighet regeringen lever i när de ökar klimatutsläppen. Det är inte väl avvägt varken för Göteborg eller resten av landet, säger hon.