Göteborg

Befolkningstillväxten i Göteborg var extra hög under 2022 och början av 2023. 600 000 strecket passerades därför tidigare än beräknat.

Ökningen från 500 000 till 600 000 invånare tog bara knappt 15 år. Det är rekordsnabbt med tanke på att det tog 48 år för staden att växa från 400 000 till 500 000 invånare.  

– Den snabba befolkningstillväxten beror framför allt på att det fötts många barn och att invandringen varit hög. De senaste 15 åren har dessutom präglats av oförutsägbara händelser som flyktingkrisen och Coronapandemin, vilket gjort att den årliga befolkningstillväxten varierat mycket, säger Lutz Ewert, analytiker på statistik och analys på stadsledningskontoret till Vårt Göteborg.   

700 000 år 2039

Göteborg har dessutom växt mer än övriga kommuner i landet.  

– Det är inte bara folkmängden som ökar. Staden befinner sig i ett utvecklingsskede med ett enormt bostadsbyggande och stora infrastrukturprojekt.  

Befolkningstillväxten kommer att fortsätta vara stark enligt kommunens befolkningsprognos.

År 2039 förväntas göteborgarna vara 700 000.