Skört berg. Ett hus har rivits för att göra plats för det nya höghuset och Stockholmshems nya högkvarter intill gymnasiet. Men berggrunden är skör, vilket kommer försena bygget. Foto: Sacharias Källdén

Gifter och rasrisk försenar höghusbygget i Skärholmen

Bygget av det nya höghuset vid Gymnasietorget försenas med flera månader. Orsaken är berggrunden som både är porös och innehåller gifter som riskerar att sippra ut och förgifta grundvatten och natur.

  • Publicerad 06:15, 17 sep 2021

Sulfider förekommer i berggrunden i hela Skärholmen.

Det rivs för fullt på tomten vid Skärholmens centrum, intill Gymnasietorget (Bredholmstorget). Här ska byggas 102 nya hyresrätter, ett nytt huvudkontor för allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem samt lokaler för kulturverksamhet.

Men nu står det klart att bygget blir flera månader försenat och 73 miljoner kronor dyrare än beräknat. Orsaken är att man vid undersökningen av berggrunden har hittat både grafit som gör att berget är instabilt och skiktar sig och sulfider som riskerar att förgifta grundvattnet och växtlighet i omgivningen.

– Grafiten gör att vi måste påla och göra andra betongkonstruktioner för att husen ska stå stabilt, annars blir det som att de står på sand, säger, säger Patrik Andersson, chef för bygg & teknik på Stockholmshem.

Samtidigt betonar han att det rör sig om problem som åtgärdas under byggtiden och inte kommer att påverka husen när de väl är byggda.

Riskerar att döda träd

Ytterligare ett problem som upptäckts är att berget innehåller sulfider som riskerar att förorena grundvattnet.

– Gör man ingenting så lakar det ur och det är inte bra för miljön, man har sett att träd i Haninge har dött när det har hänt, säger Patrik Andersson.

Därför vidtar de nu särskilda skyddsåtgärder.

Bygget försenas ett halvår

Problemen med grafit och sulfider gör därför att bygget drar ut på tiden.

– Det kommer inte att innebära några risker för dem som flyttar in men vi räknar med att bygget tar tre till sex månader längre tid än beräknat, säger Patrik Andersson.

Liknande problem i hela Skärholmen

I Skärholmen byggs inom de närmaste åren tusentals nya bostäder. Karin Ahlzén är projektsamordnare för Fokus Skärholmen.

Är det här specifikt för Måsholmen eller finns de här problemen även i andra delar av Skärholmens stadsdelsområde där ni bygger?

– Sulfider förekommer i berggrunden i hela Skärholmen. Det är ganska vanligt i de södra delarna av Stockholm och på Södertörn, så vi behöver ta prover där vi bygger, säger hon.

Hur mycket kan Fokus Skärholmen bli försenat av sådant här?

– Jag tror inte det blir så mycket förseningar, däremot ökade kostnader på en del platser om det är mycket vi behöver ta hand om. Det har också inneburit att vi har gjort förändringar i en del projekt och har flyttat hus, garage och källare till andra platser än det från början var tänkt.

Patrik Andersson, Stockholmshem Foto: Stockholmshem

Det händer i Måsholmen

I kvarteret Måsholmen vid Skärholmen centrum ska det byggas 102 nya hyresrätter, ett nytt huvudkontor för allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem samt lokaler för kulturverksamhet.

Bygget blir nu försenat eftersom berggrunden innehåller grafit och sulfider vilket kan leda till rasrisk och gifter som läcker ut i naturen om det inte tas om hand på rätt sätt.

Extraarbetet för att säkra bygget gör att bygget blir 73 miljoner kronor dyrare än beräknat och landar på totalt 543 miljoner kronor.

Extraarbetet gör också att byggtiden förlängs med upp till sex månader.

Bygget beräknas vara klart årsskiftet 2023/2024.

Visa merVisa mindre