Snart säkrare. Om ett par år ska en cykelbana löpa längs Västertorpsskolan. Foto: Märta Lefvert

Gång- och cykelbana ska göra skolvägen säkrare

Om ett par år ska en gång- och cykelbana var klar, utanför Västertorpsskolan. – Huvudskälet är att vi vill öka trafiksäkerheten. Miljön utanför skolan är inte bra, säger trafikborgarrådet (Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 06:40, 2 dec 2020

De 550 barn som går i Västertorpsskolan behöver en säkrare väg till och från skolan. Det menar Stockholms stad, som satsar 16 miljoner kronor på att bygga en 250 meter lång gång- och cykelväg längs skolan.

– Huvudskälet till bygget är att vi vill öka trafiksäkerheten. Miljön utanför skolan är inte bra. Vi har ett mål att skapa säkra och trygga skolvägar, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Ska vara klar 2022

Trafiknämnden väntas anta ett inriktningsbeslut för projektet vid sitt möte den 10 december. Löper allting sedan på sätts spaden i jorden under 2022. Samma år ska gång- och cykelbanan vara klar. Då ska också övergångsställen ha höjts upp, så att bilister måste sakta ner när de passerar.

– Vi hoppas att det här ska göra att föräldrar känner sig tryggare med att låta barnen cykla eller gå till skolan, i stället för att skjutsa dem. Vi vill att biltrafiken minskar utanför skolorna, för säkerhetens skull, säger Daniel Helldén

Del av större plan

Den 4,8 meter breda gång- och cykelbanan ska löpa längs Störtloppsvägen, på den sida där skolan ligger, och sedan fortsätta en bit in på Västertorpsvägen. Den ska också underlätta för cykelpendlare, eftersom den knyter an både till Västertorps centrum och till cykelpendlingsstråket från Skärholmen och in mot stan.

– De pengar som finansierar projektet vid Västertorpsskolan ingår i cykelmiljarden. Det övergripande målet är att att öka cykeltrafiken och minska biltrafiken i Stockholm, säger Daniel Helldén.

Projektet innebär att bilbanan minskar från tio till sju meters bredd, på Störtloppsvägen. På Västertorpsvägen försvinner i stället grönyta.

Cykelbanan byggs under 2022

Den dubbelriktade cykelbanan längs Västertorpsskolan (vid Störtloppsvägen och Västertorpsvägen) börjar byggas under 2022, enligt planen. Då ska den också bli klar.

Sträckan är 250 meter lång. Kostnaden på 16 miljoner kronor tas från cykelmiljarden – stadens satsning för att öka cyklandet och minska biltrafiken.