Spånga IS gamla klubbhus vid Gläntas BP. Foto: Christopher Blanck

Gamla kanslihuset vid Gläntans BP kan rivas

I nästan 20 år har Spånga IS gamla klubbhus vid Gläntans BP förfallit. Dålig luft, mögel och en nedklottrad exteriör gör byggnaden oönskad av flera parter. Men snart kan den vara ett minne blott.

  • Publicerad 06:00, 23 feb 2022

Den gula baracken vid Gläntans BP användes i många år som kansli för Spånga IS, där det bland annat hölls styrelsemöten. Det som en gång i tiden var ett gulmålat, välskött kansli är i dag ett förfallet ruckel. Mögel, klotter och ruttnat trä är vad man möts av.

– Det gamla klubbhuset går inte att använda, så det måste rivas nu, säger Björn Begner, som tidigare var ordförande i Spånga IS i nästan 20 år.

Spånga IS lämnade baracken runt 2010 på grund av förfallet. Men redan ett par år innan flytten hade luften i kansliet blivit dålig och mögel upptäckts.

– Till slut kunde vi inte vara kvar och fick flytta. Baracken har förfallit i nästan 20 år nu, säger Björn Begner.

Anders Lundquist, Håkan Serdén, Björn Begner och Tage Persson anser att kansliet måste rivas. Foto: Christopher Blanck

– Jag har varit inne och hämtat några pärmar vars innehåll är värdefullt. Men det finns mycket därinne som inte kommer räddas.

Oklart ansvar

Kansliet ligger på parkmark som sköts av staden. Enligt Mustafa Smajic, idrottsplanerare på idrottsförvaltningen, är det trots det oklart vem som ansvarar för byggnaden. Detta då den har legat på platsen i många år men varit oanvänd en längre tid.

– Genom åren har fler parter varit inblandade i att komplementbyggnaden kommit på plats och det gör att det blir lite svårare att veta hos vem ansvaret för byggnaden finns. Det verkar som att ansvarsfördelningen har varit otydlig i detta fall, säger han.

– När ärenden som de här dyker upp försöker vi lyfta upp det inom berörda förvaltningar och funktioner inom staden.

Samtidigt berättar Mustafa Smajic att idrottsförvaltningen har inlett en dialog med Spånga IS om vad som ska hända med kanslibyggnaden.

– Det finns ett gemensamt intresse om att få bort byggnaden. Klubben har inget behov av byggnaden och vi ser inte att den då fyller ett behov. Jag tror vi kommer lösa det på bästa sätt.

När kan den tas bort?

– Svårt att svara på, men frågan är adresserad och jag hoppas att vi har en lösning snart. Det finns saker att titta på först, så som avtal och liknande.

Det gamla klubbhuset har inte använts på över 10 år. Foto: Christopher Blanck