Det tidigare servicehuset, Fristad, har nu renoverats och lägenheterna har hyrts ut. Foto: Mikael Andersson

Fristads servicehus har blivit hyreslägenheter

Det tidigare servicehuset Fristad har nu blivit hyreslägenheter efter en totalrenovering av huset. Aktiebolaget Landia köpte upp huset av kommunala Micasa i fjol för 226 miljoner kronor.

  • Publicerad 15:57, 19 jul 2021

Den 24 oktober 2019 beslutade Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att avveckla Fristad servicehus i Bromsten. I februari i fjol sa Spånga-Tensta stadsdelsnämnd nej till förslaget att göra det till ett kollektivboende för äldre.

Över 100 åldringar tvingas bort när Fristad läggs ner

Sedan dess har kommunala Micasa, som ägde fastigheten, sålt den till Landia AB för 226 miljoner kronor.

– Vi valde att köpa upp Fristad för att renovera lägenheterna och utveckla de ytor som inte har använts som bostäder, för att kunna ha till exempel skolor eller för vården, skriver Jonas Ramstedt, ägare och grundare av Landia, i ett mejl.

För dyrt med tomma lägenheter

Anledningen till att servicehuset avvecklades beror på att cirka 50 lägenheter stod tomma, vilket innebar att det blev en stor merkostnad på cirka fyra miljoner kronor per år.

Totalt finns det drygt 200 lägenheter i fastigheten, och Landia har renoverat cirka hälften av dem där de har nästan bytt ut allt, bland annat alla ytskikt, som innefattar även nya golv, fuktskador som måste åtgärdas och genomfört ett stambyte.

Landia har hyrt ut alla lägenheter till två aktörer genom ett så kallat blockhyresavtal. Detta innebär att man hyr ut lägenheterna i ”block”, som vanligtvis innebär tre eller fler bostadslägenheter, till en hyresgäst som sedan hyr ut lägenheterna i andra hand.

De två aktörerna kommer själva renovera de resterande 50 procenten av lägenheterna. Det renoveringsprojektet kan komma att skilja sig från hur Landia har valt att renovera, men även de lägenheterna kommer att få nya ytskikt.

– Målet med det här är att hyra ut alla lägenheter för att kunna generera intäkter till vårt bolag, skriver Jonas Ramstedt.

Landia säger att de inte kan inte kommentera vad hyrorna kommer att ligga på eftersom det är aktörerna själva som sätter de priserna. Landia säger dock att priserna utgår från den standard lägenheten får.

Det här har hänt

Fristads servicehus i Bromsten bestämdes för att avvecklas under hösten 2019. Orsaken till det handlar om att lägenheterna behövde totalrenoveras samt att cirka femtio lägenheter stod tomma, vilket innebar en stor merkostnad på cirka fyra miljoner kronor på år i utebliven hyra.

Under december 2020 köpte Landia upp fastigheten för att sedan renovera lägenheterna och hyra ut dem i blockhyresavtal.