Göteborg

Från och med den 15 januari måste alla över 20 år betala inträde på fem museum som tidigare haft fri entré.

Förutom Göteborgs naturhistoriska museum i Slottsskogen gäller beslutet även på Forsviks bruk, Vitlycke museum, Vänersborgs museum och Lödöse museum.

Beslutet har fattats av styrelsen för kulturutveckling som uppger att museernas verksamhet stadigt krympt under de senaste åren då kostnader för fastigheter och löner ökat mer än anslagen.

– Vi måste agera ansvarsfullt utifrån det rådande ekonomiska läget. I dag är över 90 procent av medlen för verksamheterna låsta i fasta kostnader. De rörliga medlen behöver öka för att våra museer ska kunna utvecklas framåt och vara attraktiva besöksmål för våra gäster även i framtiden, säger Jan Alexandersson, ordförande i styrelsen för kulturutveckling i ett pressmeddelande.

Gratis för unga

Ingen entréavgift kommer att införas för barn och unga. En dagsbiljett för vuxna kommer att kosta 70 kronor, med undantag för Vitlycke museum, som under högsäsong kommer att ha en högre avgift där guidning på flera språk ingår i priset. 

Baserat på 2023 års besökssiffror beräknas entréavgiften bidra med drygt fyra miljoner kronor i intäkter under 2024.