MÖTESPLATS. Ett nytt torg. I entréplan på bostadshusen finns lokaler som vetter ut mot torget. Foto: Illustration: Tovatt Architects and Planners

Framtidens Flempan tar form

600 student- och forskarbostäder, en förskola och nya hissar till pendeln. Det är planerna för området mellan Alfred Nobels allé och Huddinge­vägen.

  • Publicerad 05:00, 7 okt 2020

Campus Flemingsberg ska utvecklas med nya studentbostäder och planförslaget för området mellan Alfred Nobels allé och Huddingevägen, som kallas Grantorp 2:32, var ute på samråd
i början av sommaren. Totalt kom det in 16 yttranden under samrådet, varav de festa från kommunnämnder.

– Det har inte kommit in synpunkter från Flemingsbergsbor, men det finns knappt några närboende
i dag, förutom studentbostäder, säger Jonas Ellenfors, planarkitekt.

Området är i dag till största delen obebyggt och väldigt kuperat. Det är 26 meters höjdskillnad inom området.

– Det är definitivt en utmaning att bygga där. Vi kommer att uppföra stödmurar för att få en plan yta att bygga på. Det handlar mycket om att få till bra gestaltning som är välkomnande, det blir en ny entré till hela campus­området, säger Jonas Ellenfors.

Tre kvarter ingår

Bostadshusen blir mellan fem och sju våningar och byggas i tre kvarter. Det blir två högre punkthus, men de byggs
i suterräng. Husen ska rymma 600 lägenheter, en förskola med fem avdelningar och
i entréplan blir det lokaler som vetter ut mot ett torg.

– Det kan kanske bli en reception för studentbostäderna, avhämtning för matkassar, kaféer, restaurang och frisör, men det är inte klart, säger Jonas Ellenfors.

På grund av ökade flöden från pendeltågstrafiken behövs fler hissar i det befintliga rulltrapphuset.

Vad händer nu?

Nu gås synpunkterna igenom, vissa saker i planförslaget kan ändras.

Under våren går förslaget ut på granskning, och det kan klubbas av kommunfullmäktige nästa höst.

Om beslutet inte överklagas beräknas byggstart till nästa vinter.

Visa merVisa mindre