Collage. 1. Kontor längs Hangövägen (Brunnberg & Forshed) 2. Torget framför Pirhuset (AIX) 3. Pirhuset (AIX) 4. Kontor i kvarteret Hangö (LINK Arkitektur)

Framåt för nybyggen i Värtahamnen

Värtahamnen ska förvandlas från industri till ett attraktivt område med bostäder och kontor. Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt den första av tre detaljplanerna i området.

  • Publicerad 06:15, 27 dec 2020

Den första etappen av det som kallas för Södra Värtan innehåller kontor och handel, och kajer, torg och en ny brygga.

Målet är att det ska bli en promenadvänlig stadsmiljö där kajerna görs tillgängliga, och på piren blir det ett större torg som möter vattnet med hjälp av ett trädäck som byggs i terasser.

– Det här är en milstolpe för Värtahamnens utveckling. Nu står fastighetsägarna i Värtahamnen beredda att uppfylla stadsdelens gemensamma vision. En livfull, busig stadsdel som ska bli Stockholms mest spännande är vårt uppdrag och nu ska det levereras, säger Kristina Alvendal, som representerar Stadsutvecklarna i Värtahamnen, i ett pressmeddelande.

"Modern stadsdel"

Detaljplanen ska upp i kommunfullmäktige under det första kvartalet 2021.

– Denna detaljplan lägger grunden för en modern stadsdel med nya stråk och platser där människor kan trivas invid vattnet. Min förhoppning är att stockholmarna kommer att uppskatta det som nu växer fram, säger Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.

Värtahamnen är ett av de stora delprojekten i bygget av Norra Djurgårdsstaden.

Tanken är att det ska bli en egen stadsdel där det bor 5000 personer och arbetstillfällen för 10 000. Merparten av bostäderna – cirka 1500 – byggs inom delområdet Södra Värtan.

Byggstart för de tre etapperna i Södra Värtan är tidigast 2021, respektive 2023 och 2025.

Tidsplan. Södra Värtan består av delområdena 6, 7 och 8. Alla innehåller kontor och handel, och nummer 7 och 8 även cirka 1500 bostäder. Foto: Stockholms stad