Otryggt? Medborgarplatsen är en de tre områden på Söder där flest känner sig otrygga. Foto: Mostphotos

Fortsatt flest otrygga för stök och missbruk på Södermalm

Fyllestök, missbruk och dålig belysning. Södermalm ligger fortsatt i topp i Stockholm vad gäller oro för bråk och missbruk i offentliga miljöer. "En ohedersam första­plats", säger kommun­polisen Anders Lindberg.

  • Publicerad 09:41, 19 okt 2021

Nyss släppte polisen resultatet av sin årliga trygghetsundersökning. Nästan 50 procent av svarande på Södermalm uppger att det i närområdet finns problem med berusade personer, vilket är flest i Stockholm.

– Det är en ohedersam förstaplats. Men det är inte så konstigt. Här är folktätt, med mycket nöjesliv och annat som drar folk från hela stan, säger kommunpolisen Anders Lindberg.

De områden som pekas ut som mest otrygga är Medborgarplatsen, Björns trädgård och Fatbursparken.

Så har Medis blivit tryggare – brotten minskar

En av fem otrygga

Andel personer som uppger att de känner sig otrygga när de går ut ensamma på kvällen ligger på 20 procent, fyra procentenheter under snittet för regionen.

Det är en ökning med två procentenheter från förra året. Däremot är antalet som rapporterar att de också utsatts för brott det samma – två procent.

– Det är alltså inte fler som upplevt att de utsatts för brott, utan fler som känner sig otrygga. Varför är svårt att säga. Det kan bero på omvärldshändelser, medierapportering och polarisering. Saker som ligger utanför vårt arbete.

Var fjärde på Söder är otrygg i sitt kvarter

Få svarande

Ett problem med enkäten är att svarsfrekvensen är låg: 53 procent med 1401 svarande. Det kan även ställas mot att ungefär 130 000 bor i stadsdelsområdet.

Därför går det inte att bara luta sig mot undersökningen, menar Anders Lindberg. Resultatet måste ställas mot annan data och andra former av medborgarkontakter.

– Sammantaget är ändå bedömningen att Södermalmsborna känner otrygghet inför samma saker som tidigare år, vilket betyder att våra prioriteringar ligger rätt. Det handlar om missbruk i offentliga miljöer och att det finns platser som upplevs som mörka och otrygga.

Så många av de svarande på Södermalm uppgav att ...

(Inom parentes är resultat från 2020)

... de känner sig otrygga när de går ut själva på kvällen: 20% (18)

... det finns problem med mörka områden och dålig belysning: 60% (53)

... de utsatts för fysiskt våld som gett smärta: 2% (2)

... de utsatts för stöld: 14% (14)

... de utsatts för hot: 7% (6)

... de utsatts för skadegörelse: 11% (9)

... de är oroliga för inbrott i egna bostaden: 37% (41)

... de anmält brott: 13%(14)

Källa: Polisens trygghetsmätning 2021

Visa merVisa mindre