Majken Carlberg tillhör den unika skaran människor som 2022 gör deltagarpremiär i den demokratiska process som utspelar sig vart fjärde år. Och det är tydligt att hon ser fram emot att få rösta för första gången.

– Ja, det tycker jag är viktigt och det ska man göra, säger hon.

Varför är det viktigt, menar du?

– Ja, men man ska ta sitt ansvar och även om man inte vet exakt vad alla står för så är det viktigt att sätta sig in i det. Det är klart, har man ingen aning om vad man ska rösta på kanske det är onödigt, men nej ... jag tycker det är bra att man gör det.

Majken Carlberg är 17 år när Mitt i Bålsta träffar henne.

– Jag fyller år i sommar så jag är 18 när det är val, skrattar hon.

Är det något du brinner extra mycket för?

– Ja, jag älskar ju att spela fotboll. Så det här med fritiden är viktigt, att det ska finnas möjligheter att göra saker för de unga. Ja, och miljön är givetvis viktig.

Lokala partier

Att hitta information om riksdagsvalet är inga svårigheter. Man behöver inte ens leta utan matas mer eller mindre dagligen av olika media, men hur är det med kollen på vad partierna vill göra lokalt?

I Håbo finns bland annat två partier som är direkt kopplade till kommunen och som inte har några moderorganisationer på riksnivå, Bålstapartiet och nybildade Håbodemokraterna, som gör att det skiljer sig ytterligare från riksdagsvalet.

– Där måste jag säga att jag har väldigt dålig koll, så det får jag väl sätta mig in i innan valet, konstaterar Majken.

Möjligheter kommer att finnas, inte minst när valstugorna kommer upp på den vanliga platsen utanför Bålsta centrum. Det har tidigare antytts att det kommer att ske i samband med Håbo Festdag den 27 augusti, men kommunens valsamordnare Elias Lodin förklarar att det ska gå snabbare än så.

– Från bygglov är det sagt den 12 augusti. Vi ska ha lite installation och några dagar och rigga upp. Så den 15 augusti kanske, men vårt mål är den 12. Vi har inte hört att ska vara några förseningar, säger han.

Många förstagångsväljare

Antalet förstagångsväljare i kommande val i Håbo har kommunen ingen statistik på, men i valet 2018 var sex procent av de som röstade förstagångsväljare, eller 917 personer. Hur många det blir i år återstår alltså att se, men på en plats syns redan ett stort intresse bland just förstagångsväljare.

– Ja, det är fler förstagångsväljare som är med som röstmottagare i år, vilket är väldigt kul tycker jag. Det är säkert en tio, femton stycken som är 18 år och uppåt och där har vi försökt göra en jämn fördelning mellan distrikten, säger Elias Lodin och fortsätter:

– Det är mycket prat om att unga inte är intresserade och inte engagerar sig, men det är inte vår upplevelse.

Har du något tips till förstagångsväljare?

– Jag tycker att man ska våga söka upp partierna och även kommunen och ställa sina frågor. Från kommunens sida är vi bara tacksamma och om folk hör av sig så att kan vi hjälpa till.

Majken Carlberg å sin sida har ett tips på hur de unga kan bli bättre informerade.

– Jag tycker absolut att man kan prata mer om det i skolan, särskilt med de som ska rösta för första gången.