Visionsbild av ställverket när det ska stå klart 2025. Foto: Illustration: Urban Design

Första spadtaget för nytt ställverk i Värtan

Nu har det stora arbetet i Hjorthagen inletts där det gamla ställverket ska ge plats åt en betydligt mindre anläggning. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr tog första spadtaget.

  • Publicerad 06:15, 25 maj 2021

Ellevios stora och gamla ställverk i Värtan upptar nu en yta stor som två fotbollsplaner. Nu har Ellevio och staden tagit första spadtaget mot att successivt byta ut hela den drygt 100-åriga anläggningen mot en ny, mindre och modernare.

Arbetet beräknas ta fyra år och medför lite speciella utmaningar.

– Det är ett av Ellevios största projekt någonsin. Utan att avbryta leveransen av slutprodukten - elektricitet - ska vi byta ut den gamla anläggningen steg för steg mot en ny och modernare, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

– Den nya anläggningen ska möta de nya behoven - vi får nya tunnelbanelinjer, elstolpar ska finnas på alla parkeringsplatser och vi måste se till att framtidssäkra eltillförseln till allt detta och mera.

Byggs in

– Den nya anläggningen kommer helt att byggas in till skillnad mot den nuvarande. Planeringen för nybygget startade för fem år sedan så det ligger många ingenjörstimmar bakom.

Hans Arnesjö och Emelie Kjellström från Ellevio är projektledare.

Hans Arnesjö är tillsammans med Emelie Kjellström projektledare. Hans säger att man kan jämföra med ett 15-spel där man ska flytta nummerbrickor i ordning.

– Skillnaden är att vi inte har någon tom ruta att använda. Det finns inget extra utrymme.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr var på plats för att tillsammans med Johan Lindehag ta första spadtaget. Hon påpekar vikten av att staden har ett växande behov av elförsörjning som måste tillgodoses.

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Johan Lindehag, vd för Ellevio bidrar med de första av många spadtag till det nya ställverket som beräknas vara på plats om fem år. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

– Det känns hedrande och lite historiskt att få ta första spadtaget och att ta nästa steg att modernisera anläggningen och också att bygga för framtiden. Det handlar mycket om att elektrifiera trafiken, både logistiken med tunga transporter, men även persontrafiken. Vi har satt som mål att det ska göras till 2030 och då behöver vi leveranssäkra nät som klarar den större kapaciteten.

– Vi lägger en miljard på utbyggnaden av Stockholms ström och bidrar också med en samordnare på stadsledningskontoret som ska bidra med en väg in för att korta processen som rör tillstånd. Vi vet att det tar många år för aktörer som Ellevio att bygga ut lokala nät.

Inga sprängningar

Ställverket är i princip mitt i ett bostadsområde. Husen kring Porjusgatan i Hjorthagen ligger ett stenkast ifrån anläggningen. Hur kommer den femåriga om- och nybyggnaden drabba de boende?

– Det blir ju en byggarbetsplats under den här tiden med allt vad det innebär. Vägar kan komma att stängas av tillfälligt men det kommer att finnas alternativa sätt att ta sig hit. Sprängningar kommer invånarna i alla fall att slippa då det av naturliga orsaker inte går att spränga här där driften hela tiden kommer att vara igång.

Därför behövs mer el

Tunga transporter ska använda el som transportmedel

Tunnelbanan byggs ut

Stockholm växer och hushållen blir fler

Alla parkeringsplatser ska ha laddstolpar i framtiden

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Första elverket

Det första elverket i Värtan anlades 1918 för att ge stockholmarna elektricitet. Strömmen kom då från vattenkraftverk i Dalälven.

"Stockholms Ström" kallas ett projekt för en ny struktur för Stockholms elnät som elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio tillsammans med affärsmyndigheten Svenska kraftnät har föreslagit.