Planen. Så kan nya Paushuset komma att se ut. En byggnad i nio plan. Foto: Bild 1: Arkiv, Bild 2: Arkitektskiss - Kjellander Sjöberg Arkitekter, 2021

Första konceptbilderna av nya Paushuset

Parkeringgarage under jord, butiker, food court och galleria i markplan och sedan bostäder, kontor och orangerier i övriga plan. Här är de storslagna planerna för det nya Paushuset. – Hela syftet är att skapa en fastighet som lever 24 timmar om dygnet, sade fastighetsägaren Johan Thorwid, på Andersson Company till Mitt i Enköping i början av oktober.

  • Publicerad 12:01, 14 okt 2021

Förra veckan skrev Mitt i Enköping om att fastighetsägarna Andersson Company och Alm Equity AB har storslagna planer för Paushuset.

Idag tas detaljplaneförslaget upp på Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (Plex). Föreslaget beslut från Samhällsbyggnadsförvaltningen är att detaljplaneförslaget för Centrum 18:1 med flera ska få grönt ljus och skickas ut för samråd.

Läs också: Planen – Ett nytt Paushus 2025

Mitt i Enköping har har läst gestaltningsprogrammet som är en del av beslutsunderlaget för dagens beslut i Plex.

I framtaget gestaltningsprogram med tillhörande konceptförslag som Kjellander Sjöberg Arkitekter gjort visas arkitektskisser på hur det nya Paushuset kan komma att se ut.

I förslaget framgår det att den nya byggnaden ska uppföras i nio plan. Ett parkeringhus i två plan under byggnaden. Galleria, food court och butiker i bottenvåningen på plan 1, kontorslokaler i plan 2, 3 och 4. I övriga plan föreslås bostäder och orangerier.

Dagens Paushus ska jämnas med marken. Därefter ska byggnaden, enligt förslaget, uppföras i gammal stil och likt en trappa bli högre och högre i från Stora torget sett (se bild).

– Det förslag vi har tagit fram kommer att innehålla ett så kallat multihus som innehåller allt från parkering och butiker till kontor och bostäder. Hela syftet är att skapa en fastighet som lever 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, sade fastighetsägaren Johan Thorwid, på Andersson Company, till Mitt i Enköping i början av oktober.

Om Plex-utskottet ger Detalljplaneförslaget grönt ljus under dagens sammanträde skickas ut förslaget ut på samråd. Dessutom kommer det göras en utställning i Paushuset där planerna kommer att visas upp för allmänheten.

– Det hoppas vi göra redan i slutet av oktober om allt går som det ska, säger Johan Thorwid.

När kan ”nya Paushuset” stå klart?

– Enköping har ju en ambition att utses till årets stadskärna 2025. Vår förhoppning är att det ska vara klart tills dess, säger Johan Thorwid avslutningsvis.

Man åtalad för barnvåldtäkt

Nyheter Man boende i Enköpings kommun är åtalad för våldtäkt mot barn.fredag 26/11 9:30