Brottslighet. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill att alla brott i skolan ska polisanmälas. Foto: Sacharias Källdén

Förslaget: Polisanmäla barn under 15 år i Haninges skolor

Det blev en hetsig debatt i Haninges kommunfullmäktige när en motion från M och SD om att polisanmäla alla brott som sker i Haninges kommunala skolor debatterades. "Att slentrianmässigt polisanmäla barn är inte att sätta barnen främst", säger Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden.

  • Publicerad 11:49, 19 apr 2021

Moderaterna och Sverigedemokraterna har i en gemensam motion föreslagit att alla brott som sker i skolan eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas. Enligt motionen skulle det även gälla barn under 15 år.

Partierna anser också att en princip om att alltid polisanmäla skulle skicka ett viktigt signalvärde om att brottsliga handlingar aldrig ska accepteras.

Övriga partier negativa

När frågan skulle debatteras i kommunfullmäktige blev det en häftig debatt.

– Jag ser hellre att våra poliser patrullerar på gator och torg och fångar knarklangare eller andra kriminella, än att de sitter bakom ett skrivbord och utreder något handgemäng mellan två femåringar, säger Tobias Hammarberg (L).

Sara Sixten (M) å sin sida, som är en av de som skrivit under motionen, hade en annan inställning:

– Varför är det okej att trakassera och fysiskt utsätta en klasskamrat i skolan och där det är upp till rektorn att avgöra? När gav vi rätten till en specifik person att vara domare innan rättsväsendet får avgöra?

"Det här är monster"

Christian Lindefjärd (SD) som också stod bakom motionen, ansåg att en polisanmälan för barnet som har begått ett brott får större tyngd än en anmälan till socialtjänsten.

– De här eleverna vi pratar om nu, det är inte snälla barn, det här är monster rent ut sagt en hel del av dem. När man är 13 till 14 år och sparkar ned en jämnårig är det inte okej. Skolan mäktar inte med problemen och måste ta hjälp av polisen, sa Christian Lindefjärd.

Såsom det ser ut idag så är det till socialtjänsten en anmälan görs om den misstänkte förövaren är under 15 år. Åsa Bååth (V) var en av de fullmäktigeledamöter som vill att det ska förbli så.

– Här har vi samma linje som Liberalerna. Självklart ska brotten anmälas, man ska ta hand om barnen, men vi tycker att det ligger på socialtjänsten att göra det. Det är inte samma sak som att man accepterar brotten, sa Åsa Bååth.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige röstade sedan 34 ledamöter för att avslå motionen, medan 26 ledamöter ville att motionen skulle förverkligas.