Fota och böta. Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm, vill att kameror ska sättas på bussar för att fånga felande bilister. Foto: Sara Flodin/Pekka Pääkkö

Förslaget: Låt kameror på bussar bötfälla bilister

Framkomligheten för bussar i staden måste bli bättre. För att nå dit vill regionen sätta kameror på bussar som kan plåta bilister som bryter mot trafikregler. Boten kommer sedan på posten. – Många respekterar inte busskörfälten. Det är ett stort problem, säger Tomas Eriksson (MP), kollektivtrafikregionråd.

  • Publicerad 05:30, 4 dec 2020

Ett problem bussar i Stockholm står inför är att de hindras av bilar som kör, eller står felparkerade, i bussfiler och på cykelbanor. Det menar trafikförvaltningen i regionen, som vill att regeringen ska utreda möjligheten att sätta kameror på bussar, som kan fota och bötfälla bilister som bryter mot reglerna.

Möjligheten att låta busskameror böta bilister har utretts tidigare, men då inte fått stöd från regeringshåll. De nya kamerareglerna som då togs fram tillät bara att det filmades inne i bussarna.

Nu vill miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP) att frågan väcks på nytt.

– Ett stort problem vi ser när vi anlägger bussfiler är att bilister inte respekterar dem, säger han.

– Det här skulle vara ett konkret verktyg för att få fler att välja att åka kollektivt, vilket är viktigt för att våra städer ska ställa om till mer klimatsmarta resor.

Bilderna skulle tas automatiskt, och boten kommer sedan på posten.

Målet är att kamerorna ska öka framkomligheten, och därmed hastigheten, på bussar i Stockholm.

Ska bistå polis och väghållare

Att fota ut från en buss mot bilister som bryter mot lagen är inget världsunikt, menar Tomas Eriksson. Liknande system finns i London och New York, där det visat sig effektivt.

– I dagsläget har polisen inte möjlighet att prioritera trafiköverträdelser, och betydligt fler bussar än polisbilar finns i omlopp. Risken att bli bötfälld för överträdelser skulle öka markant, säger Tomas Eriksson.

Förslaget ska upp till trafiknämnden 15 december. Om det röstas igenom skickas det vidare till regeringskansliet för utredning.

Om även andra överträdelser ska kunna bötfällas på det här sättet är inte klart i dagsläget, men det kan bli föremål för vidare utredningar, menar Tomas Eriksson.

– Ska vi öka kollektivtrafikens konkurrenskraft är det viktigt att vi har adekvata verktyg.