Stora delar av Sjöstans kaj klassas som hamnområde, vilket gör att det råder badförbud. Dessutom är vattnet i Hammarby sjö förorenat. Men för att ändå möjliggöra bad har föreningen ElectriCity tagit fram ett förslag på ett kallbadhus med bastu vid Lugnets terrass.

– Ett bad i Sjöstan har efterfrågats så länge Sjöstan har funnits. Vi har tittat på olika alternativ för hur det kan bli möjligt, säger projektledaren Inger Johansson.

– Vårt förslag är ett kallbadhus som sköts helt klimatneutralt med solceller och med vatten som renas av växter eller fiskar, utan klor.

Plats att mötas

Planen innefattar även ett naturhus, som Ingrid Johansson beskriver som ett vanligt hus inuti ett större växthus.

– Det gör att det inte behöver värmas upp och där inne skulle man kunna ha aktiviteter för föreningar och ungdomar året om.

Förslaget är även att naturhuset kan innehålla odlingar, kafé och grönsaksbutik.

Ett hjärta i Sjöstan

En poäng med projektet skulle vara att visa upp klimatinnovationer för omvärlden, samtidigt som det ska vara en mötesplats för Sjöstadsborna.

– Vi vill att det ska vara ett hjärta i Sjöstan.

En tidigare version av badet fick bygglov 2011, men inte på exakt samma plats och i lite annat utförande.

"Jättespännande förslag"

Några som hoppat på badtåget är Centerpartiet.

– Vi vill se mer aktivitet längs stadens kajer, inte minst i Sjöstan. Det här är ett jättespännande förslag och en realistisk lösning, då det tidigare fått bygglov, säger Lars Rottem Kragnes (C), ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd.

Än är många detaljer kring hur badet ska förverkligas inte klart och frågor om finansiering inte utredda.

– Vi är alltid positiva till att näringslivet är med och finansierar, men det kräver nog även medel från staden, kanske vad gäller driften. Det är vi tydliga med att vi vill prioritera.

S vill satsa på söder

Från oppositionshåll har Socialdemokraterna gått ut med ett förslag på ett nytt bad på Reimersholme och utökade badplatser vid Tanto och Eriksdalslunden.

Anders Göransson (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden, menar att man i Sjöstan kan se om det går att underlätta möjligheten att ta sig till Sickla för att bada.

– Vi vill till exempel att det ska vara möjligt att gå längs vattnet till Boule och Berså. Går det att hitta en lösning i Sjöstan vore det så klart bra, men frågan är vem som ska betala för det.

– Generellt är vi positiva till bad, men vi måste ha en samlad bild över de förslag som finns och väga dem mot varandra.